Město očima nezávislého člověka

Mateřská školka Klíček má dva nové WC

07.01.2014 13:22

V loňském roce došlo k výstavbě nových nebytových prostor v objektu města zvaném Rezidence. Má jej v pronájmu Občanské sdružení Klíček, které v něm provozuje nestátní předškolské zařízení, mateřskou školku. Jednalo se o výstavbu umývárny a dvou WC pro děti, které školku navštěvují. Nové prostory byly zkolaudovány dne 22. 10. 2013.

V rámci platných zákonů muselo občanské sdružení požádat radu města o souhlas s pronájmem nově vzniklých prostor a zároveň musel být záměr zveřejněn tak, jak nařizuje zákon. Logicky o tyto prostory písemně požádalo právě toto občanské sdružení a dne 11. 12. 2013 rozhodla rada města, že s občanským sdružením podepíše dodatek ke smlouvě o pronájmu na nově vzniklé prostory o výměře 9,9 m.

Rada města uložila starostovi dodatek ke smlouvě nejpozději do data 31. 1. 2014 podepsat. Jak je neblahým zvykem této rady města, v zápise se neobjevila ani zmínka o tom, o kolik se původní cena pronájmu zvedla, či zdali zůstala cena pronájmu nezměněna.

Zároveň jsem se nikde nedozvěděl, kolik město za výstavbu umývárny a dvou WC zaplatilo, ale ani kdo ji prováděl a zdali byla práce provedena na základě výběrového řízení.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.