Město očima nezávislého člověka

Matýsek požádal město o peníze

27.04.2014 15:31

Brandýský Matýsek o.s. požádal radu města o finanční příspěvek z důvodu podání žádosti o dotaci na poradenské a další aktivity pro občany města. Žádost byla podána na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Humanitní fond Středočeského kraje. Dotace a příspěvek města by měly pokrýt roční náklady poradenských aktivit, odborných přednášek, provozu herny, cvičení miminek, kurzů pro těhotné, laktační a výživové poradenství a další podobné aktivity občanského sdružení.

Tyto poradenské aktivity nabízí Brandýský Matýsek veřejnosti v Městském komunitním centru, a podle vyjádření tím zvyšuje kvalitu života a spokojenost rodin s dětmi ve městě. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku města bude podpůrným argumentem pro rozhodování příslušných institucí přidělujících dotace.

Rada města rozhodla, že Brandýskému Matýsku o.s. poskytne finanční příspěvek ve výši 70.000 Kč, jako spoluúčast při financování poradenských a dalších aktivit pro veřejnost. Poskytnutí tohoto příspěvku je však vázáno, rozhodnutím rady města, na přidělení dotace ve výši minimálně 150.000 Kč od státu a kraje, anebo alespoň od jednoho z těchto subjektů.

Nejsem příznivcem poskytování peněz daňových poplatníků soukromým subjektům na jejich podnikatelské aktivity. Nevím, zdali jsou různé poradenské akce podmíněny vstupným, stejně jako všech ostatních aktivit, ale pokud by tomu tak bylo, mělo by občanské sdružení pokryto z peněz státu a města veškeré roční náklady a zisky ze vstupného, pokud vstupné existuje, by byly ziskem vedení tohoto občanského sdružení, a to by se mi nelíbilo.

I když musím přiznat, že pokud by se v zastupitelstvu o příspěvku hlasovalo, jakože se nebude, neboť o tom si rozhodují radní sami, zvedl bych pro tento příspěvek ruku. Nikdy bych však ruku nezvedl pro dotace z peněz daňových poplatníků pro různé monarchistické akce či pro akce typu Habsburský mýtus a podobné záležitosti, které mne jako roduvěrného Čecha, zarytého odpůrce monarchie včetně té habsburské, doslova urážejí.

Na Komenského či Husa si vedení města, stejně jako vedení odboru kultury a cestovního ruchu, ani jedinkrát nevzpomnělo, nekonala se ani jediná akce, a to nám tito dva velikáni dali, jako národu, tisíckrát více, nežli Habsburkové. Je z toho vidět, kam někteří lidé z vedení města směřují, opět zřejmě pod nadvládu různých knížat, hrabat či rytířů. Děkuji, nechci. Jsem Čech, demokrat a všechny tyto ohlupující akce odmítám.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.