Město očima nezávislého člověka

Měla by se rekonstruovat zahrada MŠ Pražská

16.12.2013 11:59

Odbor územního rozvoje a památkové péče předložil radě města ke schválení návrh na projekt „Celková rekonstrukce zahrady MŠ Pražská v Brandýse.“

Jedná se o projekt v rámci 54. výzvy, prioritní osa 7, oblast podpory 1.7. – Rozvoj pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu v rámci Operačního programu životní prostředí. Žádost o zařazení do tohoto programu bude podána dne 7. 1. 2014 na Státní fond životního prostředí. Podmínkou podání je však jeho schválení zastupiteli při veřejném zasedání, takže o žádosti o přidělení dotace na tuto akci budou zastupitelé hlasovat dne 18. 12. 2013 ve Staré Boleslavi.

Jaký je současný stav zahrady opravdu nevím, nikdy jsem v této mateřské školce nebyl, nicméně se domnívám, že by zastupitelstvo tento projekt, vedoucí za pomoci státní dotace, ke zvelebení městského zařízení, mělo jednomyslně podpořit. Já budu rozhodně hlasovat pro projekt i pro žádost o dotaci.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.