Město očima nezávislého člověka

Mění se pravidla pro přijímání darů školským zařízením

06.10.2013 16:35

Školská zařízení, jejichž zakladatelem je město, především pak mateřské školky, dostávají občas dary. Ať už to jsou hračky do školek nebo herní prvky na zahrady, ale i jiné dary občas dostávají nejen školky, ale i školy.

Dříve, platí to i v letošním roce, muselo školské zařízení každý takový dar přijmout až poté, co požádalo radu města o schválení jeho přijetí a rada města je musela schválit. Jednotlivě, každý dar zvlášť.

A to by se mělo v příštím roce změnit. Vzhledem ke změně zákona udělila na posledním svém zasedání rada města školským zařízením souhlas s přijímáním darů, aniž by zařízení musela o souhlas žádat jednotlivě, případ od případu. Tím, že rada města předběžný souhlas udělila paušální, bude v příštím roce stačit, když jednotlivá školská zařízení předloží vždy k poslednímu dni čtvrtletí na jednání rady města soupis přislíbených darů účelově určených, právě po vyjádření předchozího souhlasu zřizovatele, tedy města.

Do té doby, je myšleno v průběhu čtvrtletí, se přislíbené dary budou evidovat jako přijatá záloha a dar se zařadí do evidence. Toto ustanovení rady města platí nejen na školy a školky, ale i na Knihovnu Eduarda Petišky, která do této kategorie spadá též.

Toto ustanovení rady města, na základě změny zákona, je velice rozumné. Usnadní tak administrativu nejen školským zařízením, ale hlavně ulehčí v práci radě města, která se tak dary bude zabývat jenom jednou za čtvrt roku.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.