Město očima nezávislého člověka

Měsíční poplatky na IT provoz města se navýší

20.11.2013 14:50

Rada města projednala zvýšení měsíčního poplatku za zabezpečení spolehlivosti a zároveň navýšení rychlosti dálkového bezdrátového spojení na samostatné lokality úřadu města. Jedná se o Zápskou ulici, kde sídlí městská policie a Kralupskou ulici, kde sídlí hasiči.

Na základě smlouvy uzavřené již v minulosti zajišťuje bezdrátové spojení společnost Coprosys a.s. z Chrudimy. Změna a důvod navýšení měsíčních poplatků spočívá:

  • V nahrazení stávajícího bezdrátového spoje 2 Mbps v lokalitě Zápská spojem novým a rychlejším, 10 Mbps, s přímým propojením na budovu radnice.
  • V nahrazení stávajícího bezdrátového spoje o stejné rychlosti, jako u původního spoje v předešlém případě, za spoj nový, rychlejší, o stejné rychlosti v Kralupské ulici.

Znamená to, že město bude muset zvýšit společnosti měsíční úhradu o částku 1.435 Kč bez DPH. Kolik však činily původní poplatky za měsíc, zápis neuváděl.

Rada města uvedla, že tímto rychlejším spojením obou lokalit s radnicí, bude zároveň realizováno i telefonní spojení, čímž se zkvalitní práce obou složek a především pak jejich komunikace s radnicí.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.