Město očima nezávislého člověka

Městem projde průvod baráčníků

23.04.2013 10:39

Vlastenecko – dobročinné sdružení - obec baráčníků ve Staré Boleslavi pořádá dne 18.5.2013 slavnost k sto patnáctému výročí založení obce baráčníků ve městě. U příležitosti této významné události baráčníci požádali město o finanční podporu a povolení konání akce.

Žádost o městskou finanční podporu je nedílnou přílohou žádosti, ale zveřejněna v zápisu z jednání  rady města uvedena nebyla, ani částka, o kterou baráčníci žádali. Zároveň baráčníci požádali radu města o povolení uspořádat oslavy v tělocvičně ZŠ Stará Boleslav v rozsahu přiloženého programu, který ovšem též nebyl zveřejněn. Další žádosti obce baráčníků bylo zajištění bezpečnosti při průvodu městem po vyznačené trase, který baráčníci hodlají uskutečnit v době od 13,30 do 15,30 hodin.

Žádost o finanční podporu města byla vyřešena, jak se uvádí v zápisu, navýšením příspěvku o deset tisíc korun v rámci rozpočtu města pro rok 2013. Rada města souhlasila s akcí baráčníků, stejně jako s tím, že město nad jejich akcí převezme záštitu.

Uložila proto místostarostce Nině Novákové informovat ředitelku ZŠ ve Staré Boleslavi o konání akce ve školní tělocvičně a zároveň uložila vedoucím odborů  OUR a PP zajistit uzavření ulic na vyznačené trase v době konání průvodu a řediteli městské police Rendlovi zajistit bezpečnost jak při průvodu baráčníků, tak během celých oslav ke sto patnáctému výročí vzniku staroboleslavských baráčníků.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.