Město očima nezávislého člověka

Město bude nakupovat další IT technologii

04.07.2013 14:28

Nejvyšší kontrolní úřad vynesl již několik usnesení, ve kterých označil jako nejvíce předražené a nejvíce korupci podléhající, většinu výběrových řízení na pořízení různých IT technologií. Právě v těchto případech stát přichází o stamiliony až miliardy korun při neskutečně předražených cenách. Je to tím, že jen velmi málo lidí této problematice dopodrobna a dokonale rozumí.

I v našem městě opozice několikrát upozorňovala vládnoucí koalici, že jí připadají ceny nejen za pořízení technologií, ale i za výstavbu serverovny přemrštěné a žádala o provedení forenzního auditu. Koalice všechny tyto návrhy šmahem zamítala.

V současné době na brandýské radnici probíhá obměna informačních komunikačních technologií (IKT) a k ní se řadí i požadavky jednotlivých odborů radnice. Místostarosta Nekvasil seznámil radu města s případným doplněním souhrnného požadavku ke schválení nákupu této technologie v letošním roce.

Měl by se realizovat nákup počítačů, monitorů a tiskáren, ale i dalšího PC vybavení. Rozpočet města s tímto nákupem počítal a jsou zde již vyčleněny finanční prostředky. Dle zápisu z jednání rady města převyšuje nákup PC a monitorů částku 200 tisíc korun, a proto bude realizován výběrovým řízením na dodavatele, při kterém budou osloveny firmy z neveřejného seznamu firem, který má rada města údajně k dispozici.

IT odbor navrhl dokonce i složení hodnotící komise, ve které by měli být tito lidé: I. Janák, R. Beldík a L. Fojtíková. Náhradníky pak P. Braný, M. Langer a J. Katuš. Toto vypisované poptávkové řízení na dodávku dalších ITK technologií by mělo být realizováno do data 12.7. 2013.

Rada města schválila jak nákup technologie, tak i hodnotící komise a náhradníků. Přesný soupis nakupované technologie však opět nezveřejnila. Nebyla ani zveřejněna předpokládaná cena nákupu, pouze bylo oznámeno, že se jedná o zakázku do částky 600 tisíc korun.

Podle mých informací, které se ke mně dostaly při posledním zasedání zastupitelstva, jsou uváděné neveřejné seznamy firem pouze fiktivní, vždy je domluveno s jednou firmou, že právě ona výběrové řízení vyhraje a ostatní oslovené firmy jsou jenom jakýmsi křovím.

Vzhledem k tomu, že můj informátor nechtěl být znám a nedostal jsem tudíž povolení jeho jméno zveřejnit, nemám ani tuto skutečnost ověřenou, protože prostě ověřit nelze. Každý z kompetentních lidí bude tvrdit, že je vše čisté, ale zveřejňovat veřejné zakázky na elektronickém tržišti, jako mnoho jiných měst, kde je vše transparentní a čisté, se naše rada zatím neodvážila, čímž těmto zvěstím jenom nahrává.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.