Město očima nezávislého člověka

Město bude opravovat střechy dalších domů

02.05.2013 13:04

V loňském roce přistoupilo město, v podání správce městského bytového fondu Tommi Holding, k nutné opravě střech městských domů. Opravily se střechy u domů s popisnými čísly 1368,1369 a 1370 v Benátecké ulici ve Staré Boleslavi a oprava střechy se týkala i domu s popisným číslem 1371 v ulici Slovanské.

Vzhledem ke stáří domů a téměř žádné či minimální opravě střech, je letos nutné v opravách střech pokračovat, a to ve stejné lokalitě, tedy ve Slovanské ulici, přesněji u domů s popisnými čísly 1372 a 1373.

Odbor majetku města proto doporučil radě města obeslat výzvou k podání cenových nabídek firmy, dle tajného seznamu rady města, který je, jak se v zápisu uvádí, nedílnou součástí zápisu, ale opět je neveřejný. Rada města se přitom odkazuje na znění § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Rada města se proto rozhodla vypsat poptávkové řízení na zakázku malého rozsahu a obeslala firmy s nabídkou, aby poslali své cenové nabídky. Zároveň jmenovala hodnotící komisi, která bude došlé nabídky posuzovat. Členy této komise jsou: J. Nekvasil, M. Mareš, E. Zíglerová, V. Fišerová a P. Havlíček. Náhradníky byli jmenováni O. Přenosil, H. Honzátková aj. Katuš.

Nabídky se budou posuzovat dne 13.5 ve 13 hodin a vítěz soutěže, který bude akci provádět, bude placen z rozpočtu Tommi Holding.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.