Město očima nezávislého člověka

Město bude platit daň z pozemku u hasičárny

01.04.2014 09:50

Po dlouhých jednáních a tahanicích se městu podařilo získat od Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, budovu hasičárny, kterou si staroboleslavští dobrovolní hasiči svépomocně postavili v padesátých letech minulého století v akci "Z", ale změnami po roce 89 o ni přišli a dostala se do majetku Středočeského kraje, konkrétně HZS. Součástí navrácení budovy, byly samozřejmě i pozemky.

Od roku 2011 probíhá jednání mezi městem a středočeskými hasiči o výkupu části pozemku ppč. 512/6 ve Staré Boleslavi. Kupní smlouva je sice podepsána, ale zatím stále leží na Ministerstvu vnitra, které ji musí schválit, a to se zatím nestalo. Mezitím se změnil Občanský zákoník a mnoho s ním souvisejících právních předpisů a podle nových právních předpisů je povinnost pro převodce zaplatit daň z nabytých nemovitostí. HZS Středočeského kraje však požádal, aby daň zaplatilo město, jako nabyvatel, i když není smlouva zatím schválena a předložil návrh dohody o narovnání s tím, že podle zákonného opatření senátu č.340/2013 je poplatníkem daně nabyvatel.

Rada města s tímto návrhem HSZ Středečeského kraje souhlasila a rozhodla, že město uhradí daň z nabytých nemovitých věcí, konkrétně z části pozeku ppč. 512/6 ve Staré Boleslavi ve výši 190.000 Kč. tato daň by měla být, dle znění zápisu z jednání rady města, do data 16.4.2014.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.