Město očima nezávislého člověka

Město bude platit za likvidaci městské zeleně

10.05.2013 12:06

Odbor životního prostředí předložil radě města návrh Evy Drozenové, jednatelky společnosti Ingerie s.r.o. na uzavření Dohody o spolupráci při likvidaci biologicky rozložitelných odpadů a biologicky rozložitelných komunálních odpadů.

Tyto dopady částečně vznikají v domácnostech a částí při údržbě městské zeleně. Rada města záměr podpořila a předložený návrh podpořila. Společnost uvedla, že biologicky rozložitelný odpad bude likvidovat kompostováním.

Rada města však zároveň požádala společnost o předložení dalších doplňujících podkladů tak, aby se rada města mohla s konečnou platností rozhodnout a Smlouvu o spolupráci podepsat. Zatím, bez těchto podkladů smlouva být podepsána nemůže.

Smlouvy o spolupráci jsou fakticky obcházením zákonů. Tím, že se podepíše Smlouva o spolupráci s uvedenou společností, nemusí se na tuto činnost vypisovat veřejná soutěž. Tak tomu bylo například při podepsání Smlouvy o spolupráci s firmou, která provozuje za velké peníze od stánkařů, tržnici na rekonstruovaném brandýském  náměstí.

Byť se fakticky jedná o pronájem, Smlouvou o spolupráci byla obejita podmínka dotace, a to, že se po několik let nesmí využívat dotovaná stavba komerčně. Právně je vše v pořádku, ale fakticky se jedná pouze o obcházení zákona o dotacích.

V případě podepsání Smlouvy o spolupráci se společností na likvidaci biologicky rozložitelného odpadu, by se jednalo o totéž.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.