Město očima nezávislého člověka

Město chce pronajmout dva byty

22.12.2012 13:54

Odbor majetku města navrhl radě města vypsat záměr na pronájem dvou městských bytů. Jedná se o byt č. 5 v domě čp 1113 a byt č. 8 v domě čp. 1116, oba ve Staré Boleslavi. Tento záměr projednala a doporučila bytová komise.

U bytu č. 5 v čp. 1113 se jedná o byt 2+1 o výměře 55,10 m2 včetně sklepů. Bytová komise navrhla a rada města její názor akceptovala, aby se tento byt nabídl především samoživitelce s minimálně jedním nezaopatřeným dítětem nebo rodině s minimálně jedním malým dítětem. Nájemné bylo stanoveno, na doporučení realitní kanceláře na cenu 5.500 Kč plus veškeré poplatky spojené s užíváním bytu.

Druhý nabízený byt č. 8 v čp. 1116 je o velikosti 1+1 o výměře 34,7m2 včetně sklepů. Na tomto bytě však vázne dluh předešlého nájemce ve výši 33.011 Kč. Bytová komise navrhla a rada města její návrh opět akceptovala, aby tento byt byl nabízen všem zájemcům. Nájemné bylo, za stejného doporučení RK, stanoveno na částku 4.500 Kč plus veškeré poplatky spojené s užíváním bytu. Obě ceny za nájemné je stanoveno samozřejmě na jeden měsíc. U tohoto bytu však zápis neuvádí, zda noví zájemce bude muset nejdříve uhradit váznoucí dluh či nikoliv.

Dle současných platných zákonů může majitel požadovat i složení kauce při podpisu smlouvy. Zákon povoluje kauci ve výši tří měsíčních nájmů, rada města však stanovila kauci na oba byty ve výši dvou měsíčních nájmů, a to včetně záloh na služby. Tyto kauce by byly použity při eventuelním neplacením nájemného či služeb. V případě, že by tyto peníze nemusely být takto použity, byly by městem po ukončení nájmu do jednoho měsíce nájemcům vráceny. Zákon uvádí, že tyto kauce nejsou zdaněny, takže by nájemci dostali přesně tolik, kolik kauce činila.

Rada města se usnesla, že tento záměr na pronájem obou bytů zveřejní nejpozději do data 31.1.2013.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.