Město očima nezávislého člověka

Město dostalo dotaci na digitalizaci povodňového plánu

06.08.2013 13:23

Dne 11.7.2013 zaslal městu Státní fond životního prostředí dopis, ve kterém oznamoval, že městu byla poskytnuta dotace na Digitální povodňový plán a zároveň i návrh smlouvy. Tato smlouva řeší proplacení vynaložených nákladů na vytvoření Digitálního povodňového plánu, který byl jednou z podmínek získání dotace.

Tento plán by měl, dle mínění rady města, zlepšit systém povodňové služby a preventivní ochranu. Smlouva byla projednána se všemi dotčenými orgány města, nebylo k ní námitek, a tak rada města se smlouvou souhlasila a pověřila starostu Ondřeje Přenosila, aby smlouvu podepsal. Jedná se o dotační částku ve výši 346.699,75 Kč. Kolik bude muset do projektu vložit ze svého rozpočtu město, zápis neuvádí.

Jen pro připomenutí těm, kdož již zapomněli. Tento projekt, o kterém Brandýské noviny v minulosti již několikrát psaly, vzbudil reakci i občanů. Celý systém, který se buduje, je totiž duální. Jeden naprosto stejný systém již ve městě je po několik let. Za pomoci Povodí Labe jej vybudoval Český hydrometeorologický ústav a systém pracuje naprosto spolehlivě. Jenom není napojen na městský rozhlas.

A tak, namísto aby se využilo tohoto systému a napojil se na hlásiče, buduje se systém další. Od začátku a za velké peníze. Pokud by se ten původní systém na hlásiče městského rozhlasu napojil, mohl by je spolehlivě před povodní varovat. Na druhou stranu, dle mých informací, se v rámci dotace a budování dalšího systému, rozšíří počet tak zvaných hnízd, což jsou ampliony městského rozhlasu obsluhované vysílačkou nikoliv po drátech. Ty, které město doposud má prý neobsáhnou celé město tak, aby bylo možné varovat všechny obyvatele. Zatím tam, kde ampliony nejsou, musela zajíždět s hlášením městská policie.

Podle tohoto případu duálního budování jednoho systému zřetelně vidíme, proč se ČR neustále propadá do větší a větší dluhové pasti, i když se lidem zdražilo, a hodně, naprosto „fšetko“, jak kdysi říkával Vasil Bilak. Ze státního rozpočtu se stále platí nesmyslnosti, a tak se nemůžeme divit.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.