Město očima nezávislého člověka

Město hledá nájemce restaurace na zámku

14.06.2012 11:14

Rada města rozhodla dne 6. června, že zveřejní záměr na pronájem restaurace na zámku. Stalo se tak na prvním jednání rady po veřejném zasedání zastupitelstva, které rozhodlo hlasy koalice, ale i několika opozičních zastupitelů, například Bohumila Javůrka a Idy Elsnerové, o odkoupení mobiliáře kuchyně a uhrazení vložených investic bývalému nájemci Rejlkovi. Tomu, dle usnesení Rady města, skončí pronájem dohodou ke dni 30. června letošního roku. 

Cena za pronájem restaurace na zámku byla, dle smlouvy s nájemcem Rejlkem, uzavřené v roce 2003, stanovena na částku 190. 000 Kč za rok. V zápisu z jednání rady o zveřejnění poptávky na nového nájemce restaurace se o výši ročního nájemného nepíše. Zato se zde však uvádí, že návrh záměru města včetně neveřejné přílohy č. 1. a přílohy č. 2. je pro radní přiložen. V nich se pravděpodobně uvádějí nejen podmínky pronájmu, ale i cena. 

Tyto přílohy však nejen veřejnost, ale ani zastupitelé asi znát nesmějí, protože je zvykem radnice, že město i zastupitelům rozesílá zápisy z jednání rady města v naprosto stejném znění, které je posléze zveřejněno na webových stránkách města. 

Pokud by zastupitelé podrobnosti chtěli znát, a mají na ně dle zákona právo, musejí vážit cestu na radnici a tajné přílohy si vyžádat. Bylo by to však pro mnoho zastupitelů dosti obtížné, především pro ty ze Staré Boleslavi, takže by bylo naprosto logické, ale i demokratické, aby elektronicky zasílané zápisy zastupitelům obsahovaly naprosto veškeré informace, tedy i ty, které jsou nyní nezasílány jako neveřejné. 

Dle legislativce pro otázky samosprávy Oldřicha Kužílka, jsou veškeré zápisy z jednání města veřejnými listinami a měly by být v nezkrácené formě představovány veřejnosti. Takže by měla být i veřejnost, nejenom zastupitelé, informována i o tak zvaných neveřejných součástech zápisu z jednání rady, jak se v zápisech uvádí. 

Před volbami deklarovaly všechny subjekty účastnící se voleb otevřenost radnice směrem k občanům. TOP 09 to má přímo uvedené v programu, a to doslovně. Praxe je však zcela odlišná. Co nejméně občanům říci, co nejvíce informací schovat za neveřejné přílohy. 

Toto je ta deklarovaná otevřenost radnice! 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.