Město očima nezávislého člověka

MĚSTO JAKO OBČAN?

26.02.2013 11:43

Jedním z charakteristických znaků zimy je sníh. Když jej napadne více je problém, když mrzne je problém. Po dlouhá léta byla stanovena jakási sounáležitost občana k občanovi a občana k městu.. Majitel objektu měl povinnost odklízet z přilehlého chodníku sníh, případně provádět posyp. Nyní tato povinnost přešla na město jako vlastníka chodníku. Že město nemůže během krátkého času zajistit odklizení sněhu za všech chodníků je jasné. Že by to nebylo jasné panu Kuberovi, váženému poslanci  ODS ??

 Ten navrhl změnu zákona a přesvědčil dostatek svých kolegů. Šlo o občany nebo o ideologii ODS – přihrát společné peníze do soukromých rukou. Konkrétně pojišťovnám. Možná dostal za tento čin čestné uznání od pojišťoven. K argumentaci, že města nestihnou úklid a může dojít ke zranění občanů odpověděl, ať se města pojistí. Dobrá přihrávka pojišťovnám!  Ale co zraněný občan?  Například matka od dvou malých dětí a její zlomená noha. Pan Kubera neuznává bolest a problémy v rodině. Vždyť přeci ona dostane peníze od města nebo pojišťovny. Uvažování přesně podle tatíčka ODS Klause a jeho soukmenovců. – o peníze jde až v první řadě.

Je potěšitelné, že část občanů  chápe svízelnou situaci města v zimním období a chodníky si uklízí. Prokazují dobrý vztah k městu a hlavně ke svým spoluobčanům.  Zaslouží si poděkování !

A co vedení města? Špatně investuje naše peníze ve prospěch jednotlivců, platí a bude platit z peněz města náklady namísto developerů, vytváří podmínky pro zvyšování ceny vodného, zvyšuje ceny za odvoz odpadu, aniž by občan odpovídající množství vytvořil a zavádí placené parkování.

V zasněženém městě si můžeme říci – vedení města, zaplaťte ze svého  do městské pokladny pokutu za neprováděný úklid – jako nás občany ženete do placení!

Mějme rádi své město, snažme se o jeho hezký vzhled a pomáhejme si navzájem.  Opusťme sobeckost.  Ať je u nás více „spoluobčanů“ než jen občanů!

V příštích komunálních volbách dobře zvažme kterou ideologii podpořit.

 

F. Štecha

 

 

Ono je to trochu jinak

V žádném případě nejsem příznivcem ideologie ODS ani pana senátora Kubery. Jenomže s jeho návrhem změny příslušného zákona musím stoprocentně souhlasit.

František Štecha má pravdu, dříve byli majitelé nemovitostí právně a trestně odpovědni za chodníky přilehlé k jejich nemovitostem. Před svými domy si museli sníh uklízet, neboť při případném zranění chodce po neuklizeném chodníku, nesl plnou, i hmotnou, odpovědnost majitel nemovitosti.

A stávaly se případy, že sníh napadl až po odchodu majitele domku a jeho rodiny do zaměstnání, sníh tudíž nemohl odklidit a někdo si na neuklizeném chodníku zlomil nohu, třeba ona zmiňovaná matka dvou malých dětí. Bolestné, pokuty od města, eventuelní soudní tahanice, to vše musel majitel absolvovat a nakonec platil jako mourovatý. „Chodník je váš, nesete za jeho uklízení plnou odpovědnost,“ znělo  pak z radnic.

A pak nastala situace, že si občan musel nechat složit na chodník například stavební materiál. A musel městu za zábor veřejného prostranství platit. Proč? „Protože chodník je přece města,“ opět zazněla odpověď z radnice.

Paradox, že? Občane, chodník je tvůj, když je na něm potřeba práce, ale je náš, když ho využiješ pro svou potřebu a město z tebe může, dle příslušné vyhlášky, získat peníze.

Z tohoto důvodu jsem iniciativu senátora Kubery přivítal. Zákony a předpisy by měly platit pro každého stejně. Chce město vybírat za zábor chodníku peníze? Tak ať ho také uklízí! Považuji to za správné.

Na druhou stranu vím, že není v silách města okamžitě po napadnutí sněhu uklidit všechny chodníky ve městě, proto ono pojištění proti úrazu. Senátor Kubera však v Teplicích, hovořil o tom v jakési televizní  debatě, to vyřešil jinak. Nejenomže, oproti našemu městu, nezvyšuje poplatky za popelnice, tuto službu u nich provozuje město na své náklady, ale nabídl majitelům nemovitostí, že pokud budou chodníky před jejich domy uklízet, budou mít, jako bonus, sníženou cenu vodného a stočného.

A ejhle, lidé  si chodníky před svými domy uklízejí. A pokud to dělají poctivě, mají  cenu vodného a stočného sníženou o poměrně vysoké procento. Toto je ta správná cesta, proto novelu zákona Kubera navrhoval.

Vše je jen a pouze o lidech. Pokud by v našem městě vládli politici opravdu ku prospěchu obce a lidí v ní, mohli  by toto opatření přijmout též. Třeba by lidem mohli snížit cenu za popelnice. A lidé by uklízeli chodníky podobně jako lidé v Teplicích. Jenomže by se muselo chtít.

Hospodaření našich radních nejde nikdy směrem k občanovi, ale proti němu. Než aby za lidi, kteří pravidelně sníh před svými domy uklízejí, zaplatili z rozpočtu nějakou tu úlevu na platbách za popelnice, raději platí z veřejného rozpočtu nemalé  částky za pojištění.

Peníze v rozpočtu nepřibudou, zato je město a chodníky neuklizené. Vůbec se lidem nedivím, že už chodníky neuklízejí. Proč by to dělali? Město je dře bez nože a oni by mu za to měli sloužit a pracovat zadarmo? Nic, vůbec nic je k tomu nemotivuje. Jak už jsem psal, je to jen a pouze o přístupu vedení města k občanům. U nás se vstříc lidem nejde, tak ani lidé  vstříc městu nevycházejí. Je to logické.

Vladimír Kapal

 

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.