Město očima nezávislého člověka

Město koupilo pozemky vedle Průmyslové za víc než milion

12.06.2012 10:57

Již v roce 2005 rozhodlo tehdejší zastupitelstvo o výkupu pozemků v lokalitě Průnyslová v katastrálním území Brandýs nad Labem a Zápy, na kterých jsou umístěny chodníky. Zastupitelé tehdy souhlasili, aby město tyto pozemky odkoupilo od Jany Čápové za celkovou cenu 448.625 Kč.

Výkup pozemků však tehdy uvízl na podmínce, kterou si Jana Čápová kladla, a to vyřešení nájemného pod komunikací a vyřešením zástavního práva, kterým byly některé pozemky zatíženy. V současné době jsou však všechny tyto problémy vyřešeny a vzhledem k digitalizaci pozemků v roce 2007 mají některé pozemky odlišné výměry, došlo k jednání o vykoupení pozemků až nyní.

Celkem se jednalo o 5.871 m2 za celkovou částku 1.090.350 Kč, což činí 185,70 Kč za 1 m2.

Vzhledem k tomu, že se jedná, dle materiálů pro zastupitele, většinou o ornou půdu a ostatní plochu, zdá se, že cena za pozemky je přemrštěná. Vždyť jeden metr čtvereční orné půdy se obvykle prodává za cenu do 50 Kč za metr čtvereční.

Vzhledem k tomu, že by se město mělo starat o chodníky, jak ukládá zákon, navíc jsou pod nimi umístěny inženýrské sítě, je zřejmě odkoupení těchto pozemků na místě. Jenomže cena se zdála příliš vysoká, a tak pro odkoupení pozemků hlasovala opět pouze koalice.

Pokud sečteme všechny částky za odkoupení pozemků, jak zde na Průmyslové, tak i za naprosto zbytečně odkoupené pozemky v Houštce či za restauraci na zámku, dostaneme se k částce, za kterou by se dalo opravit několik ulic ve městě, které stále připomínají tankodrom. Dle koalice však jsou tyto pozemky či peníze vložené za restauraci, důležitější nežli ulice, na kterých se už pomalu ani nedá jezdit.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.