Město očima nezávislého člověka

Město má dva úvěry, platí však pouze jeden

09.12.2013 14:15

Podle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, musí být zpracován tak zvaný rozpočtový výhled. Sestavuje se na základě dlouhodobě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na dva až pět let, následujících po roce, na který je sestaven rozpočet města.

Rozpočtový výhled obsahuje souhrn základních údajů o příjmech a výdajích, přičemž se nejvíce zohledňují dlouhodobé závazky, tedy dluhy města. Například úvěry, ale i pohledávky. Rozpočtový výhled dále obsahuje finanční zdroje, například míru vybíraných daní, ale i dlouhodobě realizovaných záměrů.

Co se týče dlouhodobých závazků, tedy úvěrů, musí se ve výhledu uvést jejich dopady na hospodaření města, a to po celou dobu trvání závazku. V současné době má město přijaty dva úvěry. Ten první, poměrně letitý, je u České spořitelny a.s. a je spojený s výstavbou Zahradního města. Tento úvěr však rozpočet města nijak neovlivňuje ani nezatěžuje. Funguje tak, že město sice věřiteli splácí pravidelné splátky, ale zároveň vybírá od nájemníků Zahradního města nájemné, jehož výše tvoří právě výši splátek. Peníze tudíž městským rozpočtem jenom protékají. Fakticky si nájemníci Zahradního města sami, ať už z vlastních příjmů, nebo z hypotéky, hradí splátky úvěru. Teprve v okamžiku, kdy bude celý úvěr splacen včetně úroků, budou městem jednotlivé byty převedeny do vlastnictví nájemníků.

Druhý úvěr má město u GE Money Bank a.s. Tento úvěr odsouhlasilo zastupitelstvo dne 30.10.2013 na veřejném zasedání zastupitelstva a prostředky z tohoto úvěru budou použity na financování rekonstrukce topných kanálů pro sídliště. Kdyby si město topné kanály neponechalo ve vlastnictví, ale prodalo je například provozovateli a majiteli teplárny, firmě Hořák, mohlo by to znamenat enormní zvýšení tepla pro obyvatele sídliště, a tomu se snažilo město zabránit. Tento úvěr byl sdružen s dalšími městskými úvěry a měl by být splacen v prosinci roku 2021. Splátky budou hrazeny z rozpočtu města.

Rozpočtový výhled by mělo projednat zastupitelstvo na příštím veřejném zasedání a na rozdíl od projednávání rozpočtu města příštího jara, neočekávám při jeho schvalování žádné problémy.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.