Město očima nezávislého člověka

Město na soukromou akci nepřispěje

20.03.2013 10:04

Odbor kultury a cestovního ruchu předal radě města žádost o příspěvek z rozpočtu města na pořádání akce BUNCH FEST 2013 v letním kině Houštka dne 10 srpna 2013. Pořadatelé akce, Martin Spurný a Daniela Marušáková, zástupci firmy Engina Bunch o.s., požadovali od města příspěvek ve výši 50.266 Kč.

Jedná se o kulturně sportovní akci na komerční bázi a měla by se konat v uvedený den od 16 hodin do 6 hodin dne následujícího. Příspěvek měl být určen na úhradu pronájmu areálu, hudební techniky a propagace a hasiče.

Dle návrhu rozpočtu města na letošní rok – zastupitelé budou rozpočet schvalovat až 25.3. – je rozpočet odboru kultury a cestovního ruchu oproti loňskému roku o 780 tisíc korun nižší a na příspěvky komerčním koncertům je určena pouze celková částka ve výši 50 tisíc korun. Znamená to, že příspěvkem na tuto akci by byla celá částka ještě překročena.

OKCR proto radě města doporučil tuto žádost nepřijímat a příspěvek neposkytnout. Zároveň však navrhl radě města, aby akci město podpořilo jiným způsobem. Měla by být zařazena mezi smluvně vymezené akce v letním kině Houštka a tím osvobozena od úhrady nájemného. Ostatní náklady bude hradit pořadatel ze svých zdrojů v plném rozsahu.

S tímto návrhem rada města souhlasila a pořadatel tudíž od města žádný finanční příspěvek neobdrží. Zároveň však akci zařadila mezi smluvně vymezené akce v letním kině Houštka a pořadatel nebude muset městu hradit pronájem.

Určila však i podmínku k pořádání akce. Dle městské vyhlášky číslo 4/2005 bude muset být v době od 22 hodiny do 6 hodiny následujícího dne omezen hluk ve znění  zákona na ochranu zdraví číslo 258/2000 Sb. Zároveň uložila pořadateli, že musí včas o akci informovat městskou policii a hasiče, aby byl dodržen zákon.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.