Město očima nezávislého člověka

Město navyšuje nájmy o inflaci

05.02.2014 10:17

Na základě oznámení Českého statistického úřadu byla průměrná meziroční míra inflace pro rok 2013 stanovena ve výši 1,4 %.

Odbor majetku města proto doporučil radě města využít ustanovení o možnosti uplatnění této výše inflace ve stávajících nájemních smlouvách u pronajatých nebytových prostor a pozemků města a upravit výši nájemného pro rok 2014. To znamená, že se bude nájemné navyšovat o inflaci.

Rada města s návrhem odboru majetku města souhlasila a uložila mu, aby jednotlivým nájemcům využívajících městské nebytové prostory a pozemky, zaslal dodatek ke smlouvám, ve kterém se bude cena nájemného navyšovat o míru inflace.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.