Město očima nezávislého člověka

Město nemá vlastní útulek pro zatoulané psy

06.02.2015 12:05

Město dlouhodobě neprovozuje záchytnou stanici pro zatoulaná a odchycená zvířata, většinou se jedná o psy, Má pouze kotce umístěné v objektu Městské policie v jejím sídle v Zápské ulici, kam se odchycená zvířata umisťují a poté, co se o ně nikdo nepřihlásí, jsou odvážena do útulku v Lysé nad Labem, za což ale město musí útulku přispívat na provoz.

Vzhledem k tomu, že i při krátkodobém pobytu, většinou se jedná o psy, v kotcích vzniká jejich biologický odpad, bylo nutné zajistit jeho úklid a odvoz. Z tohoto důvodu byla sepsána a podepsána smlouva mezi městem a společností AVE CZ o umístění odpadní nádoby o obsahu 120 litrů ke kotcům a která bude jednou týdně vyvážena. Cena za odvoz byla stanovena na částku 51 Kč bez DPH a smlouva byla podepsána na dobu určitou, a to do data 31. 12. 2015.

Pokud by se situace během roku nezměnila, a lze s určitostí předpokládat, že se nezmění, bude muset být tato smlouvy obnovena opět pro následující rok.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.