Město očima nezávislého člověka

Město nerespektovalo zájmy vlastníků domů

17.08.2012 16:01

Při každé stavbě musí investor svůj záměr projednat ve stavebním řízení se sousedy

 – dotčenými osobami. Je to součást stavebního zákona. Pokud se tak nestane, pak byl tento zákon porušen.

Dne 10. srpna byl rozeslán všem zastupitelům dopis se žádostí o podporu vlastníků domů

čp 62 a 62 na brandýském náměstí, stojících na protější straně radnice. Podepsaní spoluvlastníci obou objektů, ale i nájemci, kteří v nich mají umístěny provozovny, upozorňují, že ač byli starostou města dopisem ujišťováni, že budou účastníky stavebního řízení s právem vyjádření se k vlastní realizaci stavby, nikdo je k projednání nepozval.

Navíc u jejich objektů nebyly architektkou respektovány přirozené vjezdy do obou domů. Namísto vjezdů do domů zde byly vybudovány zásobovací plochy, výjezdy ústí na chodník s vysokou obrubou, takže zde nebyly vůbec dodrženy pravidla bezpečnosti provozu, především chodců.

Práce byly navíc provedeny tak, že při silnějších deštích by odtoky nestačily a voda by podmáčela nejen fasádu, ale i zdivo domů. „Z hlediska předpisů upravujících bezpečnost a plynulost silničního provozu nelze připustit, aby výjezd z domu ústil na chodník pro chodce a autobusovou zastávku či přímo na přechod pro chodce a na obrubník,“ uvádí spolumajitelé domů v dopisu místostarostovi Jiřímu Nekvasilovi a zároveň žádají všechny zastupitele, aby jim v s tímto problémem pomohli.

O tom, že lidé mají velké problémy s brandýským stavebním úřadem, si již cvrlikají brandýští vrabci na střechách. Ale aby nebyli přizváni k projednávání budoucí stavby dotčené osoby, v tomto případě spoluvlastníci domů, a jejich majetky byly de facto znehodnoceny, to už je příliš silná káva.

V tomto případě stojím, jako zastupitel města, plně za požadavky jmenovaných spoluvlastníků a nájemců nebytových prostor v obou nemovitostech, a pokud by se tato záležitost projednávala na veřejném zasedání zastupitelstva, budu jejich práva podporovat.

Je pro mne, jako pro člověka, naprosto nepochopitelné, že se při obnově náměstí vůbec ze strany městských úředníků, ale i vedení města, nebral v potaz názor vlastníků nemovitostí, navíc, když to městu přímo přikazuje zákon.

Jak mohou chtít naši radní a vedení města, aby občané dodržovali zákony a městské vyhlášky, když je sami nedodržují? Krásně to řekl Vlastimil Brodský v roli Karla IV. v nádherném muzikálu Noc na Karlštejně: „Kdo by měl více dodržovat zákony, než zákonodárce sám?“

Jak je vidět, a nejen na tomto případě, tato slova pro naši radnici zřejmě neplatí.  

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.