Město očima nezávislého člověka

Město nesouhlasí s návrhem přeložky silnice

19.07.2012 15:26

Město a jeho obyvatele trápila, před uzavřením náměstí, těžká kamionová doprava ve směru od Kostelce nad Labem na Zápy a dálnici. Kamiony dříve jezdily náměstím a především ulicí Petra Jilemnického v obou směrech a do zúženého profilu ulice se nevešly, takže zde vznikaly konfliktní situace.

Uzavřením náměstí se kamiony ze středu města vytěsnily, ale protože se v tomto směru jedná o průtah městem silnicí patřící kraji, o omezení kamionové dopravy se muselo a musí jednat s krajem. Dne 5. června byl městu doručen návrh kraje na přeložku silnice ve zmiňovaném směru. Tento návrh projednali odborníci z dopravní komise a zaujali k němu odmítavé stanovisko.

O co se jednalo. Podle kraje měl vést průtah městem od Kostelce nad Labem ulicí Kralupskou přes železniční přejezd a jet směrem ke Dřevčicím, kde by měla v těsné blízkosti sídliště Zahradní město vyrůst nová silnice, která by kamiony dovedla na sjezd k dálnici nebo by mohly pokračovat směrem na Zápy.

Jak dopravní odborníci, tak i rada města tento návrh odmítá. Vůbec v něm nebylo vzato v úvahu, že by hustá doprava především kamionů projížděla okolo sídliště. „Navrhovaná stavba by městu od dopravy nejen neulehčila, ale naopak by situaci ve městě jenom zhoršila, neboť by přivedla dopravu i do ulic města, které nejsou pro tak vysokou míru dopravy vhodné,“ uvádí se v zápisu z jednání rady města.

Na rozdíl od současného stavu, který je dopravně rozložen v hlavních ulicích a vcelku rovnoměrně, by se kumulovala doprava i současných klidových místech. Co se týče osobní dopravy, tak ta by v případě neuskutečnění přestavby části Pražské ulice vedla sice středem města, ale jinak je celkem bezproblémová. Návrhem kraje by došlo nejen k přetížení Pražské ulice, ale průtahová trasa městem by se i poměrně výrazně prodloužila.

Z tohoto důvodu město navrhuje jako nezbytné předpokládaný záměr rozšířit o dokončení úplné plánované trasy tak, jak ji navrhovala dopravní komise, a to obchvat silnice II/101 kolem Brandýsa, což znamená výstavbu chybějícího úseku mezi starou pražskou silnici a silnicí vedoucí na Kostelec nad Labem.

Jak vyplývá z hodnocení kraje, změna průjezdu městem je nejen republikového, ale dokonce i evropského významu, neboť tudy projíždí i velké množství zahraničních kamionů. Proto město navrhuje postavit v blízkosti čerpací stanice novou silnici, která by odvedla dopravu zcela mimo město. Znamenalo by to však mnohem větší náklady na stavbu, protože by se musel postavit mimoúrovňový přejezd železniční trati.

Vzhledem k finanční situaci nejen v kraji, ale i  v celém státě, lze předpokládat, že k výstavbě tohoto obchvatu Brandýsa ve směru Kostelec - Zápy se hned tak realizovat nebude. Vždyť mnohem jednodušší a především lacinější obchvat pro kamiony ve Staré Boleslavi měl podle původních plánů již být letos, nejpozději příští rok uveden do provozu a zatím nejsou vyřešeny ani majetkově právní vztahy k pozemkům, po kterých by obchvat měl vést.

Obávám se, že pro nedostatek financí se brandýské náměstí hned tak kamionů nezbaví, krizový plán předpokládá, že by kamiony jezdily náměstím a ulicí Petra Jilemnického pouze v jednom směru, o tom v jakém se ještě vedou diskuze.

Další obavu mám z toho, že po otevření mostů mezi oběma částmi města, se tam opět vrátí těžké kamiony, neboť se jedná o silnici II. třídy, která je určena pro kamionovou dopravu a navíc patří kraji a nikoliv městu.

Město nyní jedná s krajem o tom, aby i po otevření mostů se kamiony na mosty nevrátily, protože by to znamenalo, že by opět projížděly brandýským náměstím, Olbrachtovou ulicí podél zámku a ve Staré Boleslavi kolem historických objektů, především brány, která již v minulosti musela být opravována vlivem těžké kamionové dopravy.

Jak bude v tomto bodu město úspěšné, teprve uvidíme, ale zájem všech obyvatelů města, ale i zastupitelů, kteří se v tomto bodě vzácně shodli je, aby se kamiony do města nevrátily.

 

Obr. 1: Stávající trasa průtahu silnice II/101 městem

 

Obr. 2: Nevhodný průtah silnice II/101 městem v souběhu se silnicí II/610

 

Obr. 3: Požadované prodloužení záměru do úplného obchvatu města

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.