Město očima nezávislého člověka

Město neumí vymoci dluh, tak ho prostě odepíše

16.07.2012 16:28

V roce 2009 převzal jakýsi L. Pojman do užívání počítač v majetku města značky Intel DCE 5300 v pořizovací ceně 14.593 korun a hliníkový rudl – stohovací schod v pořizovací ceně 4.451 korun.

Při ukončení pracovního poměru však tyto předměty městu zpět nepředal a následným hledáním nebyly nalezeny. Rada města proto dne 13.7.2011 rozhodla, že L. Pojman je povinen vrátit vyfasované předměty nebo nahradit jejich pořizovací cenu v celkové výši 19.044 Kč. Toto rozhodnutí rady města mu bylo oznámeno dopisem.

Do dne 31.12.2011 však tyto předměty nebyly vráceny ani uhrazena jejich cena. Dne 23.1.2012 proběhlo s L. Pojmanem jednání a během něho L.Pojman vrátil městu rudl, ale nikoliv počítač. Proto se s ním rada města dohodla, že uhradí městu polovinu pořizovací ceny počítače, tedy 7.296 korun, a to do data 31.3.2012.

Do dne jednání rady 27.6. však ani polovina pořizovací ceny L. Pojmanem uhrazena nebyla. Zástupce advokátní kanceláře na jednání rady města vzhledem k tomuto případu prohlásil, cituji: „V případě podání žaloby na L. Pojmana o náhradu škody, způsobené ztrátou počítače, lze s větší pravděpodobností očekávat neúspěch ve věci a odmítnutí takové žaloby.“

A tak rada města odsouhlasila, že celou pohledávku v celkové výši 14.593 Kč odepíše a L. Pojman tím pádem nemusí nic platit. Pro toto rozhodnutí rady zvedlo ruku, jako obvykle, všech sedm radních.

Z vystoupení advokáta lze vydedukovat, že se pravděpodobně počítač L. Pojmanovi ztratil, lépe řečeno, asi byl ukraden. A pokud by soud žalobu odmítl, jak prohlásil advokát, lze dedukovat dále, že se počítač zřejmě ztratil z prostor radnice. Ale o tom, kde počítač je a proč nebyl, podobně jako rudl, vrácen, se v zápisu z jednání rady města neobjevilo ani slovo.

 

Nicméně, pro občany města se tento případ může stát precedentem, nebudou-li něco městu chtít platit, mohou se s ním několik měsíců tahat, dohadovat a město jim nakonec dluh odpustí.  

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.