Město očima nezávislého člověka

Město neví, co s kočárovnou

25.05.2014 09:22

Byť uplynul od veřejného zasedání zastupitelstva již téměř týden, nedá mi to, abych se nezmínil ještě o jedné záležitosti projednávané zastupiteli. Pravda, těmi opozičními. V diskuzi se totiž zeptal zastupitel Tomáš Benda, co vlastně bude v kočárovně, zrestaurované velikými náklady.

Odpovídala mu místostrostka Nováková. Dlouze, mnohoslovně a především nicneříkajícími frázemi. V jejím proslovu se několikrát opakoval terminus technicus familly point, komunitní centrum a další podobné moderní a často používané fráze. Na to velice správně reagoval Tomáš Benda slovy: "Je vidět, že z místostarostky Novákové se již stal opravdový politik. Mluví dlouho a přitom nám nic neřekne. proto bych se zeptal rád ještě jednou, co tedy bude v kočárovně?" A místostarostka Nováková ho utřela, jako ostatně každého, kdo má jen o něco jiný názor nežli ona, ať už se jedná o zastupitele nebo o diskutujícího občana. "Nevím, jak bych vám to měla říci jinak, a pokud neznáte význam slov, já tady nejsem od toho, abych vám je překládala." Samozřejmě, řekla toho více, ale přesně si pamatuji právě tato slova.

Prý by tam, podle Novákové, mohlo být místo na setkávání matek s dětmi, a to i přesto, že město platí nájem pedagogické fakultě za prostory, kde je mateřské centrum, jen o několik desítek metrů, za zámeckou zahradou. A navíc, na další dotaz sdělila, že město nehodlá tento pronájem vypovídat. Prý by v kočárovně mohlo být místo na setkávání mladých a seniorů a hlavně, část by se měla pronajmout firmě, která by provozovala ostrahu kočárovny, v jiné části by prý mohla být místa na prezentaci okolních obcí a podobné záležitosti.

Při schvalování investice města do rekunstrukce kočárovny, dělalo to přes osm milionů korun, se uvádělo, a opět ústy místostarostky Novákové, jako hlavní využití prostor možnost vzniku městské galerie. V pondělí se toto již v řeči neobjevilo. A na opětovný dotaz Tomáše Bendy, zdali se počítá s galerií, sdělila Nováková, že ani tato  možnost není vyloučena.

Podle mého názoru, a nejen mého, ale i mnoha občanů města, se kočárovna rekonstruovala především ze dvou důvodů. Tím prvním, a samozřejmě pochopitelným, je snaha o zkrášlení celého zámeckého areálu. Tím druhým důvodem, a dle mého názoru podstatným, je vybudování důstojných prostor pro konání různých monarchistických akcí, kde by se mohli setkávat především němečtí příznivci historické rakousko - uherské armády v nablýskaných uniformách.

Je však otázka, zdali by nebylo účelnější vynaložit oněch více než osm milionů korun z městského rozpočtu na obnovu samotného zámku. A samozřejmě je zde i další otázka, a tou je, zdali by nebylo užitečnější ony peníze investovat do města a jeho mnohdy katastrofálních ulic a chodníků. Ale to je otázkou přístupu ke správě města a prioritách lidí, kteří mají rozhodovací moc.

Vladimír Kapal

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.