Město očima nezávislého člověka

Město odstoupilo od smlouvy kvůli dluhům

23.09.2014 10:19

Rada města uzavřela dne 19. 5. 2011 smlouvu na pronájem inzertní plochy v periodiku Městské listy s firmou Zera Group s.r.o. Tato společnost však smluvené částky za pronájem inzertní plochy nehradila, i když na ní inzerovala. Na zasedání rady města dne 10. 9. 2014 a na návrh odboru kultury a cestovního ruchu, rada města od smlouvy odstoupila z důvodu neplnění smluvních závazků. V upřesněném odůvodnění se uvádí, že se jednalo o dlouhodobé a opakované neplacení úhrad vystavených faktur, a to ani po urgencích.

Rada města navrhla, a zastupitelstvo její návrh posvětilo hlasováním, způsob vyrovnání dlužní částky. Firma sama navrhla splátkový kalendář, ale ani tehdy firma nereagovala a neakceptovala podmínku vyrovnání dluhu, která je obsažena v usnesení zastupitelstva ze dne 28. 8. 2014.

V tomto usnesení se uvádělo, že jednatel společnosti přejímá dluh na svou osobu a již při projednávání této podmínky se v diskuzi uvádělo, že mnoho zastupitelů v tento bod nevěří a předpokládali, že jednatel společnosti splátkový kalendář, který sám navrhl, ale s podmínkou, nepodepíše. A tak se také stalo.

Rada města proto rozhodla, že dne 10. 9. 2014 město od smlouvy odstupuje a nájemci zaslalo okamžitou výpověď. Fakt, že dlužná firma neakceptovala ani splátkový kalendář, který sama navrhla, ani podmínky zastupitelstva, a přitom dluží částku přesahující 400 tisíc korun, zřejmě povede k jedinému vyústění. Město se bude muset obrátit na soud a případnou exekuci na majetek firmy, bude-li ovšem ještě nějaký mít.

Toto opatření je však během na dlouhou trať a vše bude muset s největší pravděpodobností řešit až nová rada města a zastupitelstvo, vzešlé z říjnových voleb. Proto byla na místě otázka Tomáše Bendy při jednání zastupitelstva 28.8., kde se tázal, proč město tento stav neřešilo dříve a nechalo dojít dluh do takto vysoké a těžko vymahatelné  částky. Odpovědi se tehdy nedočkal.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.