Město očima nezávislého člověka

Město opět odkoupí zainvestované pozemky

12.06.2013 13:53

Při výstavbě nových sídel ve městě soukromými investory vzniknou i komunikace v těchto sídlech. Jsou samozřejmě plně zainvestované. Po dokončení výstavby a prodeje domů, bytů či pronájmu bytů, musí investor zároveň městu prodat i tyto nově vzniklé komunikace.

Jedná se o to, že pokud by se komunikace neprodaly městu, museli by všichni noví majitelé domů, bytů či nájemníci hradit alikvotní část nákladů na provoz kanalizace, údržby komunikace včetně zimní údržby, ale i případné havárie. Tím by byli vůči ostatním obyvatelům města velice znevýhodněni, protože výstavbu těchto komunikací včetně veškerých inženýrských sítí si zaplatili v ceně bytu nebo domu.

Dne 28.10. 2008 podepsalo město se společností Sládek Group a.s. Plánovací smlouvu a na základě této smlouvy nyní město odkupuje za celkovou cenu 1.000 Kč plus platné DPH veškeré pozemky v obytném souboru U Vodojemu na Vrábí. Jedná se celkem o sedm pozemků o různých výměrech, převážně se jedná o komunikace uvnitř sídelního útvaru. Společnost na nich vybudovala vodovodní řady, dešťovou a splaškovou kanalizaci, veřejné osvětlení, vozovky, chodníky a komunikační zeleň.

Vzhledem ke znění zákona nelze tyto pozemky městu předat bezúplatně, a proto je tento převod řešen odkoupením za jednotnou symbolickou cenu. Tímto odkoupením přebírá město povinnost hradit elektřinu za veřejné osvětlení, údržbu vodovodů a kanalizace a údržbu ulic a chodníků včetně zimní údržby.

Totéž platí i o dalším případu, kdy město odkoupí pozemky, na kterých je vybudována firmou Sidia a.s. komunikace, chodníky, v nichž jsou uloženy řady vodovodní, kanalizační a plynové, stejně jako je zde vybudováno veřejné osvětlení. I v tomto případě činí jednotná cena 1.000 Kč plus DPH.

Ze zákona musí tyto odkupy odsouhlasit zastupitelstvo a jako ve všech předešlých případech, kdy ve městě vznikla nová sídla, nepředpokládá se komplikace a odkupy budou zastupitelstvem schváleny. I když někteří obyvatelé města s tímto postupem nesouhlasí a domnívají se, že by nové komunikace měly zůstat ve společném majetku nových majitelů nemovitostí, kteří by se museli podílet na všech nákladech, zastupitelé vždy odkoupení městem odsouhlasili a s největší pravděpodobností tomu bude i v těchto případech.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.