Město očima nezávislého člověka

Město podepsalo novou smlouvu se Stavokompletem

16.10.2013 13:32

Vodovodní a kanalizační řad města má velice dlouhou dobu pronajaté společnost Stavokomplet. A právě jí občané města pravidelně platí jak za odebranou vodu ze sítě, tak i za kanalizaci. Pravdou je i to, že se obě ceny pravidelně rok od roku zvyšují. A stejnou pravdou je i to, že občané rok od roku stále více vodou šetří a odebírají jí méně. A právě proto ono zdražování, aby měla firma zachován dojednaný zisk.

Nyní rada města podepsala se Stavokompletem novou smlouvu. Jedná se o dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod z nemovitostí ve vlastnictví města. Konkrétně se jedná o kašnu na náměstí a pítka, ale také o zalévání veřejné zeleně v době sucha.

O tom, kolik tato služba bude město, potažmo jeho obyvatele, stát, se v zápisu z jednání rady města opět nenapsalo ani slovo.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.