Město očima nezávislého člověka

Město přispěje na soukromou školku

28.11.2012 11:02

Rada města, na návrh místostarostky Novákové, projednala návrh na poskytnutí finančních prostředků na úhradu nákladů spojených s realizací Ekoklubu Rezidence ve Staré Boleslavi. V objektu rezidence, kde dříve bydlelo několik místních rodin, byla již opravena jedna část budovy tak, aby mohla sloužit jako mateřská školka neškolského typu.

Rada města dne 29. 8.2012 rozhodla o uzavření nájemní smlouvy s Rodinným klubem Klíček se sídlem v Lázeňské ulici ve Staré Boleslavi na dobu určitou, a to na jeden rok s nájemným 1.000 Kč na rok. Tato neškolská mateřská školka vznikla kvůli enormní potřebě umístění dětí v předškolním věku do školek, přičemž městské kapacity nestačily pokrýt poptávku vzhledem k silným ročníkům.

Zastupitelstvo dne 24. 9. 2012 rozhodlo, že na rok 2012 poskytne příspěvek ve výši 120 tisíc korun na úhradu nezbytných nákladů. Školka však potřebuje, aby mohla ve své činnosti pokračovat i v příštím roce, další peníze. Proto rada města rozhodla a schválila převod finančních prostředků na účet občanského sdružení, které školku provozuje, i na rok 2013.

Dětský klub Klíček s celodenní docházkou dětí ve věku 3 až 6 let je otevřen od 17. 10. letošního roku. Pro děti připravuje i poměrně nestandardní aktivity, například kroužek mladého přírodovědce, cvičí s dětmi dětskou jógu, je zde keramický kroužek, fotokroužek a další aktivity včetně akcí, kterých se mohou zúčastňovat i rodiče dětí ze školky.

Finanční náklady na částečnou úhradu nákladů na rok 2013 činí 480 tisíc korun. Tato částka bude poskytnuta po opětovném podepsání smlouvy s městem na rok 2013. Platba částky bude rozdělena na dvě splátky. První část příspěvku, ve výši 120 tisíc korun, bude převedena na účet občanského sdružení nejpozději do 31. ledna 2013. Druhá část příspěvku ve výši 360 tisíc korun bude převedena nejdéle do patnácti kalendářních dnů od schválení rozpočtu města na rok 2013 zastupitelstvem.

Nelze vůbec předpokládat, že by se v zastupitelstvu našel byť jediný zastupitel, který by pro příspěvek na školku nezvedl ruku, ale problém je v něčem jiném. Zastupitelstvo musí schválit celý rozpočet města na každý rok. Vzhledem k tomu, že v tom letošním roce bylo mnoho nejasností či plateb, se kterými všichni zastupitelé nesouhlasili, byl rozpočet schválen sice většinou, ale nikoliv všemi zastupiteli. A rozpočet na rok 2011 dokonce schválen nebyl a vedení města ho muselo narychlo předělávat.

Proto vyvstává otázka, co by se s příspěvkem na školku stalo, kdyby zastupitelé rozpočet neschválili? Platil by se celý radou města odsouhlasený příspěvek z provizoria, jako tomu bude u první části příspěvku?

Na tomto příkladu se opět ukázalo, že rada města nehodlá i tak závažné otázky dopředu projednat se zastupiteli a spoléhá na svou většinu v zastupitelstvu. Ale na příkladu hlasování o směně pozemků Na Panském se ukázalo, že ani koaliční  většina dvanácti hlasů nestačila, pro naprosto nevýhodnou směnu nakonec nehlasovali ani dva členové koalice a směna neprošla.

Co když neprojde celý rozpočet?   

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.