Město očima nezávislého člověka

Město pronajalo své pozemky soukromému zemědělci

07.01.2014 13:27

V posledních letech jsme velice často svědky, že se zemědělská půda vyjímá z půdního fondu a stávají se z ní stavební pozemky kvůli ziskům jejich majitelů. Pro příklad nemusíme chodit daleko, stačí se podívat na někdejší pole naproti Proboštským jezerům, kde se nyní namísto obilí nachází nový sídelní útvar. Město vlastní několik pozemků, na kterých stále ještě probíhá zemědělská činnost.

Vloni byla radě města doručena žádost staroboleslavského soukromého zemědělce (jméno má redakce k dispozici) o souhlas s pronájmem pozemku ppč. 2176/49 o výměře 8.779 m ( jedná se o ornou půdu) za účelem připojení a zkvalitnění obdělávání jeho vlastního pozemku o výměře 2.244m2, který s městským pozemkem sousedí.

Právníci města, stejně jako místostarosta Nekvasil, tento pronájem doporučili s tím, že doba pronájmu bude stanovena na neurčito s roční výpovědní lhůtou, a to vždy k 1. 10. každého běžného roku, tedy po sklizni. Cena za pronájem byla městem stanovena na částku 558 Kč za rok, což znamená 1 % ceny pozemku, který byl oceněn na 6,36 Kč za metr čtvereční.

Aby byl dodržen zákon, rozhodla rada města dne 6. 11. 2013 o zveřejnění záměru na pronájem tohoto pozemku a byla jí doručena pouze jedna nabídka, právě od žadatele o pronájem. Tím bylo zákonu učiněno zadost a rada města uložila odboru majetku města předložit nejpozději do konce ledna smlouvu k podpisu.

Je jenom dobře, že pozemek bude i nadále využíván k zemědělské činnosti, tedy tak, jak to činil i předešlý nájemce, namísto toho, aby byl pozemek prodán eventuálně developerovi a staly se z něho stavební pozemky, i když umístění pozemků, o kterých je řeč, se k výstavbě nehodí.

Zemědělské půdy totiž od roku 89 ubylo strašlivé množství, namísto pěstování potravin na nich dnes stojí různé skladovací haly, nové sídelní útvary a další průmyslové objekty, nebo co je ještě horší, sluneční elektrárny, které vlastně stát ani nepotřebuje a které enormně zdražují občanům elektřinu. Navíc, dle zemědělských odborníků, tento úbytek orné půdy se téměř rovná katastrofě. Zvláště, když se předpokládá, že vlivem globálního oteplování, bude v blízké budoucnosti klesat výnosnost a bude potřeba každého kousku orné půdy, aby bylo dostatek potravin.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.