Město očima nezávislého člověka

Město realizuje projekt EU, není to výsměch občanům?

03.07.2013 11:27

V rámci operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“ z prostředků EU, hodlá město zrealizovat projekt „Město pro lidi“. Rada města se usnesla již v minulosti, že se k tomuto projektu připojí. Jedná se o dvě hlavní oblasti.

První oblastí je „Optimalizace procesů úřadu města a zpracování kompetenčního modelu.“ Cílem je, uvádí rada města, zvýšit kvalitu a produktivitu Městského úřadu. Konkrétně se jedná o optimalizovaný procesní model MěÚ včetně souvisejících interních směrnic, což by mělo probíhat od zahájení projektu v květnu 2013, a to až do října roku 2014. Dále by se měl vypracovat „Kompetenční program města“, který by měl být hotový během příštího roku.

A jaký, že je aktuální stav tohoto projektu? Rada města uvedla, že je připravena zadávací dokumentace výběrového řízení na dodavatele služeb na projednání v radě města. Znamená to, že tento úkol, a tím i nemalé peníze z rozpočtu dostane opět, jak je zvykem u této rady města, Jan Hárovník? Uvidíme.

Dalším krokem tohoto projektu EU, a ten je opravdu velice zajímavý, je oblast samosprávy. Cíle jsou: připravit strategii rozvoje města, jako jeden z podkladů podmíněných pro čerpání dotace v období let 2014 až 2020. Dále pak zkvalitnit komunikaci s veřejností.

A právě tento bod mi připadá jako čirý výsměch rady města. Zatímco EU se snaží tímto a podobnými projekty o co největší a nejprůhlednější informovanost veřejnosti o činnosti úřadů včetně volených představitelů města i v radě města, u nás je dlouholetým zvykem před veřejností utajovat vše co jde, snad s výjimkou těch záležitostí, které doslovně vyžaduje zákon. Ale i v těchto případech se zveřejňuje co možná nejméně informací.

V materiálu se dále uvádí, že by se měl zlepšit a zprůhlednit městský web. A v podání naší městské rady jde opět o výsměch. Naše stávající městské stránky jsou natolik složité a zašifrované, že běžný uživatel internetu, tedy nikoliv ajťák, má ohromné problémy na nich najít požadované informace. Zkuste jen na oficiálních stránkách města najít seznam a spojení na všechny zastupitele a uvidíte sami, co to dá práce, pokud se k této informaci vůbec dostanete.

Celý tento projekt by měl být dotován z evropských fondů, ale významnou finanční částkou se bude muset podílet i město a při praktikách současné rady města a jejich zjevné nechuti informovat veřejnost o své činnosti, to budou vyhozené peníze. Navíc se u tohoto projektu přiživí několik „spřátelených“ firem, které si na něm docela slušně vydělají. Například při veřejné zakázce malého rozsahu pro výběr zpracovatele návrhu úprav městského webu, jejíž vítěz dostane poměrně dost peněz. A to přitom máme na radnici nedávno vzniklý IT odbor, který stojí daňové poplatníky nemalé peníze, tak proč by tuto zakázku nemohl realizovat právě tento odbor? Odpověď je zřejmá, žádný kamarád by si pak nevydělal.

Celý tento projekt EU je v jádru dobrý, chce zpřístupnit veřejnosti práci volených zástupců občanů, jenomže v podání této koalice a rady města to budou pravděpodobně vyhozené peníze a jen se nakapsuje několik spřátelených firem z utajovaných seznamů rady města.

A nemusíme v zápisu hledat příliš dlouho, hned v následujícím bodu se vypisuje výběrové řízení na zakázku malého rozsahu „Zpracování komunikační strategie“. Na celý projekt má město přidělenu dotaci z fondů EU ve výši 3.156.380,82 Kč, a to na zmiňovaný projekt Město pro lidi. Je pravdou, že zastupitelstvo tuto dotaci dne 11.2.2013 přijalo. Jenomže v tu dobu nevěděla převážná část zastupitelů, co se za dotací skrývá. Ani to, že pro vítěze zmiňované veřejné soutěže je již nyní připravena částka 132.000 Kč bez DPH. A za tyto peníze firma městu zpracuje jenom to, jak by se město mělo chovat k lidem ve městě a jak by radnice měla s obyvateli komunikovat.

Podle mého soudu je to parádní kšeft, připravený pro někoho spřáteleného. Nedivil bych se, kdyby se jako vítěz objevil opět Jan Hárovník. Domnívám se, že i bez tohoto projektu a bez takto vyhozených peněz je přece naprosto zřejmé, jak by mělo město, potažmo městská rada, s lidmi komunikovat. Prostě sdělovat naprosto vše. To by ovšem musela být vůle!

Pro příklad, jak by komunikace s lidmi, ale i se zastupiteli vypadat neměla, nemusíme chodit příliš daleko. Stačí si pouze připomenout veřejnou zakázku na odpadové hospodářství a další komunální služby. Rada města a především vedení města na zastupitelích chtělo, aby jim zastupitelé podepsali bianco šek tím, že odsouhlasí odůvodnění zakázky, ale do zadávacích podmínek, rozsahu služeb a délce trvání smlouvy, stejně jako o stovkách milionů, by už zastupitelé neměli co mluvit. Koalice, samozřejmě na příkaz vedení města, nebyla schopná ani odhlasovat, aby se zadávací podmínky veřejné soutěže projednávaly a odsouhlasovaly celým zastupitelstvem. O tom, že celé výběrové řízení je cíleně připravené pro jednu firmu – AVE, není pochyb. Však mne už kvůli této soutěži oslovila i Mf dnes.

Tento, a mnoho dalších, tak zvaných měkkých dotačních projektů EU, je dle mého mínění pouze vyhazování peněz oknem, stejně jako nákladné budování systému protipovodňového hlášení. Kdyby byla vedením města projevena vůle k naprosté informovanosti veřejnosti, nemuselo by se zbytečně platit spoustě firem. I při nejlepším projektu totiž záleží na lidech. A s těmito lidmi v čele města se občané nikdy řádné informovanosti nedočkají a žádný projekt EU to nezmění.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.