Město očima nezávislého člověka

Město se konečně odvolalo proti pískovně

31.01.2014 13:45

Zastupitelstvo města, jako nejvyšší orgán samosprávy, uložilo svým usnesením starostovi města, na veřejném zasedání dne 18. 12. 2013, odvolat se, byť opožděně, proti výnosu Báňského úřadu v Kladně  o povolení k těžbě písku v lokalitě u jatek.

V usnesení, které schválila většina zastupitelů, se uvádělo, že odvolání města bude provedeno neprodleně. Nedělo se nic, teprve v zápisu z jednání rady města ze dne 22. 1. 2014 se uvádí, že úkol uložený zastupitelstvem byl splněn. Město tudíž odvolání podalo. Tím se připojilo ke dvěma občanským sdružením, která se proti vydání povolení k těžbě okamžitě po jeho vydání odvolala.

Termín, kdy město odvolání podalo, uveden nebyl. Až do obdržení zápisu z jednání rady, které zastupitelé elektronicky dostali dne 30. 1. 2014, nebyli o postupu města jakýmkoliv způsobem informováni. Jsou města či obce, jejichž rady či starostové vyznávají demokratický způsob správy města či obce a zastupitelům podávají okamžitě průběžné informace, aby zastupitelé, zvolení zástupci obyvatel, mohli k řešení problémů eventuálně přispívat svými stanovisky, názory či radami.

V našem městě tato demokratická praxe nebyla nikdy zavedena, po několik volebních období, přinejmenším v posledních dvou, rada města a vedení města, před zastupiteli tají vše, co může a chová se spíše tak, jako kdybychom stále ještě žili v totalitě.

Totéž platí i o vztahu rady města k občanům. Ani v tomto případě se k nim informace o krocích vedení města ohledně pískovny dostávají pouze zprostředkovaně.

Město se konečně odvolalo, byť opožděně a až na nátlak zastupitelů, do současné doby však zastupitelům chybí jakákoliv informace o tom, zda by město jenom uvažovalo o vypovězení nájemní smlouvy na pronájem pozemků, naprosto pro město nevýhodné.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.