Město očima nezávislého člověka

Město se snaží získat dotaci na dům čp. 98

26.05.2014 10:31

Rada města rozhodla, že bude činit příslušné kroky k získání, alespoň částečné, dotace na rekonstrukci domu čp. 98 na brandýském náměstí. Mělo by se jednat o dotaci z Regionálního operačního programu na opravu střechy domu v ceně cca 8 milionů korun.

Rada města pověřila místostarostu Nekvasila, aby zahájil jednání o případném zastupování města ve veřejné soutěži Oprava havarijního stavu čp. 98 - příprava projektové dokumentace. Místostarosta Nekvasil radě města sdělil, že realizace možnosti opravy střechy zmiňovaného domu bude nejprve projednána z důvodu dotace s představiteli ROP a teprve v případě souhlasu s dotací bude realizována část celkového projektu,a to právě oprava střechy domu. Teprve poté by se muselo vypsat výběrové řízení jak na zástupce města, ale i na firmu, která by zpracovala projektovou dokumentaci.

Pokud by se městu dotaci na opravu střechy podařilo získat, byla by to pouze malá kapka v celém moři nákladů na celkovou rekonstrukci památkově chráněného domu, který by měl být, po Arnoldinovském domu, druhou nejstarší stavbou na brandýském náměstí. Celkové náklady se totiž pohybují v řádech desítek milionů korun a předpokládá se, alespoň některými odborníky, že by se celkové náklady mohly vyšplhat až někam ke stu milionů korun.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.