Město očima nezávislého člověka

Město shání právníky

07.03.2014 12:13

Na zasedání rady města dne 26. 2. se rada města usnesla na znění zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na „Právní služby poskytované pro město.“

V současné době má město uzavřenou smlouvu s AK Nespala, ale veřejnosti, ani zastupitelům, není známo, do kdy je tato smlouva platná. Pravděpodobně však již dlouho platit nebude, a proto rady vypsala výběrové řízení na poskytování těchto právních služeb.

Rada města schválila zadávací podmínky, které opět zveřejněny nejsou, a zároveň jmenovala hodnotící komisi na toto výběrové řízení. Jsou v ní: O. Přenosil, J. Chvojková, I. Tučková, V. Fišerová a P. Havlíček. Zároveň byli jmenováni i náhradníci.

O jakou paušální částku za rok se bude jednat, není zatím nic známo, ale současnému poskytovateli právních služeb město platí, jak bylo řečeno na posledním veřejném zasedání zastupitelstva, něco kolem milionu korun za rok.

Dle znění zápisu z jednání rady města bylo obesláno pět firem, ale o které firmy se jedná, se zápis opět nezmiňuje, je to opět utajováno. Podle dosavadních zkušeností s působením této rady města lze, s předpokladem hraničím s jistotou říci, že v soutěži opět zvítězí AK Nespala a bude své služby městu poskytovat i nadále. Jenom částka by se mohla změnit a necháme se překvapit, na jakou výši se vyšplhá.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.