Město očima nezávislého člověka

Město si bude brát úvěr na rekonstrukci topných kanálů

27.05.2013 16:01

Na minulém pracovním setkání zastupitelů, kde se sice nesmějí přijímat usnesení, se většina zastupitelů shodla, že pro město bude výhodnější ponechat v majetku města topné kanály na vytápění sídliště.

Kotelny jsou totiž již v soukromých rukách, patří firmě Hořák Trading, a pokud by tato firma vlastnila i topné kanály, město by ztratilo jakoukoliv možnost ovlivňovat cenu tepla pro obyvatele. Na jednom z předešlých veřejných zasedání, se dokonce řešila možnost, zda neprodat topné kanály firmě za symbolickou jednu korunu. Radní tehdy tvrdili, že rekonstrukce je příliš drahá a bez ní by brzy byly kanály nefunkční. Tehdy byla celá opozice, ale i někteří členové koalice proti tomuto návrhu a naštěstí se tehdy topné kanály zadarmo firmě nedarovaly.

Poté přišla rada města, právě na onom pracovním zasedání, s návrhem přefiancovat splátky na ČOV, vzít si k tomuto úvěru úvěr další a z něho uhradit komplexní rekonstrukci topných kanálů. Tento návrh měl plnou podporu.

Nyní, na jednání rady města dne 15.5., informoval starosta Ondřej Přenosil radu města o přípravě soutěže na poskytovatele úvěru právě na rekonstrukci topných kanálů. Zároveň to bude však znamenat úhradu mimořádných splátek úvěru na ČOV, protože se úvěr na kanály přičte k úvěru na ČOV. Úvěr se tím navýší, ale zároveň se prodlouží doba splatnosti.

Pokud se podaří tento úvěr získat, zajistí postupné financování rekonstrukce topných kanálů v následujících dvou až třech letech tak, aby zatížení městského rozpočtu splátky úvěrů byly pro město únosné. To značí, že by v průběhu času splátky klesaly proti výši splátek současných právě na ČOV.

Poptávaný úvěr by měl být sjednán jako pohyblivý, to znamená, že sazba úroků bude odvozena od tak zvané sazby 1M PRIBOR. Úvěr by se měl takto splácet osm let s rámcem výše 30 milionů korun. Fakta: Město by tímto způsobem sice neztratilo možnost ovlivňování ceny tepla pro obyvatele sídliště, na druhou stranu se zadluženost města navýší i pro eventuelní příští vedení města a nová zastupitelstva.

Rada města proto schválila zadávací podmínky podle neveřejné přílohy zápisu, což je v tomto případě pochopitelné, aby nemohlo dojít ze strany poptávaných firem k dohodám v neprospěch města. Zároveň rada města stanovila pět finančních institucí, které budou obeslány žádostí o podání nabídek. A jak je v podání této rady města zvykem, pověřila k zahájení zadávacího řízení opět Jana Hárovníka, jakoby na trhu nebyl nikdo jiný, a třeba i levnější. Zápis neuvádí, kolik si za tuto činnost Jan Hárovník opět od města vydělá.

Byla dokonce již stanovena i hodnotící komise na otevírání obálek s nabídkami ve složení: Radomír Válek, Ondřej Přenosil, Jitka Jindrová, Miroslav Emr a Jiří Kolář. Náhradníky byli jmenováni Jan Hárovník, Jiří Nekvasil, Helena Piskáčková, Tomáš Benda a Jindřich Najman.  

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.