Město očima nezávislého člověka

Město si musí vypůjčit pozemek od kraje

28.05.2013 14:49

Město má zájem ještě v letošním roce na své náklady provést akci Úprava autobusové zastávky v ulici Královická. Jenomže uvažovaný pozemek, na kterém by měla vyrůst zastávka, patří Středočeskému kraji.

Právo hospodařit na tomto pozemku tudíž nemá město, ale Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, protože se jedná o silnici II. třídy, přesně II/245. Vzhledem k této situaci, aby město vůbec mohlo stavbu na své náklady zahájit, je nutné se Středočeským krajem uzavřít smlouvu o výpůjčce pozemku ppč. 1300/1 o výměře cca 247 m2.

Tato smlouva bude mít platnost devadesát dní ode dne podpisu a za tu dobu musí město stavbu realizovat. Nejedná se pouze o autobusové zastávky, budou dvě, v každém směru jedna, ale i přilehlé chodníky a bude muset být provedena i úprava komunikace.

Po dokončení těchto stavebních úprav bude pozemek vrácen opět kraji a bude zahájeno jednání o bezúplatném převodu nemovitostí na uvedeném pozemku zpět na kraj. Toto opatření včetně nákladů na výstavbu zastávek a okolí, musí město provést samo, pokud pro své občany chce zastávky mít. Kdyby požadovalo tyto investice na kraji, vzhledem k tomu, že mu pozemek i silnice patří, nikdy by se lidé pravděpodobně zastávek nedočkali, protože kraj má Kalouskovým ministerstvem financí rozpočet tak osekaný, že mu na podobné akce peníze prostě nezbývají.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.