Město očima nezávislého člověka

Město si nechalo posoudit kvalitu podzemních vod

15.10.2012 12:50

Občané  města jsou zásobováni pitnou vodou ze tří zdrojů. Jedná se o prameniště Motorlet, prameniště Na Praporci a zbývající část pitné vody je řešena nákupem z Káraného.

Z důvodu dlouhodobého udržení ceny vodného je využívání vlastních zdrojů pitné vody velmi důležité. Z tohoto důvodu byly vlastní zdroje pitné vody podrobeny zkoumání především z hlediska jejich znečištění. Perspektivně se jeví jako problematické prameniště Na Praporci. Zde je voda znečištěna dusičnany a úprava vody je složitá.

Proto se posuzuje rozšíření zdroje pitné vody v oblasti někdejšího Motorletu. Při přípravě tohoto projektu bylo zjištěno, že by v souvislosti se sanačními pracemi na odstranění starých ekologických zátěží v této oblasti, mohlo hrozit znečištění spodních vod.

Vzorky vod byly proto odebrány společností Ekom servis a v závěrečné zprávě se uvádí, že jímaná spodní voda prameniště Motorlet nevykazuje významnější známky znečištění ropnými ani chlorovanými uhlohydráty. Tato zpráva tak dala zelenou k rozšiřování vodního zdroje pro město v této oblasti.

Při někdejším rozšiřování a při enormním zvýšení odběru spodních vod na prameništi Na Praporci před několika lety došlo k razantnímu úbytku spodní vody a k poklesu hladiny vody ve studnách ve Staré Boleslavi, které byly zvýšeným odběrem vody do vodovodního řadu města zasaženy.

Došlo u nich k poklesu hladiny o více nežli metr a lidé si museli proto nechávat své studny prohlubovat, aby vůbec měli pitnou vodu. U některých studní však došlo k naprostému vyschnutí a lidé si museli nechat zřídit městský vodovod.

Rozšířením prameniště Motorlet a navýšení odběru spodní vody by tak mohlo znamenat, že podobné problémy by se mohly opět objevit a lidem ve Staré Boleslavi by se opět mohla voda ze studní ztrácet.

Tehdy, když začalo město využívat prameniště Na Praporci a lidé si museli ze svého hradit prohloubení studní, žádné finanční kompenzace se od města nedočkali. Vedení města byly jejich starosti s pitnou vodou doslova ukradené. Tehdy vedení města prohlašovalo, že pokud se občanům ztratila voda ze studní, mohou si zaplatit přípojku městského vodovodu. To, že úbytek vody ve studnách bylo zapříčiněno enormním odběrem spodních vod, až 17 litrů za vteřinu, jako vinu města tehdy nevidělo.

Uvidíme, jak po rozšíření prameniště Motorlet studny u občanů Staré Boleslavi dopadnou a zdali se situace nebude opakovat. Upozorňuji, že lidé využívají vlastní studny především proto, že se městská voda neustále zdražuje.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.