Město očima nezávislého člověka

Město snížilo cenu reklamy na náměstí a v okolí

20.12.2012 11:22

Podnikatelé, kteří mají provozovny na brandýském náměstí a v okolí, zde mají umístěny své reklamy, za které musejí městu platit nemalé peníze.

V souvislosti s revitalizací náměstí navrhl OÚRPP radě města snížení těchto poplatků za umístění reklam na náměstí a okolí, aby vyšel vstříc dlouhodobým požadavkům podnikatelů. Ti si na vysoké poplatky již několikrát stěžovali i Brandýským novinám.

Rada města návrhu odboru vyhověla a odsouhlasila změny v Obecně platné vyhlášce č. 8/2011 o místních poplatcích, a to v článku 8, přesněji v bodu 3) tohoto článku – Osvobození a úlevy. Změna spočívá v tom, že firmám, které mají sídlo na Masarykově náměstí a přilehlých komunikacích, se za umístění reklamních zařízení stanovuje cena za každý započatý 1 m2 a každý započatý den 2 Kč, tedy o něco nižší cena nežli tomu bylo v minulosti.

Podnikatelům, kteří se v současnosti jen obtížně potýkají se snižovaným zájmem kupujících, se tak přece jenom o něco jejich finanční situace zlepší, i když pokles prodeje snížení ceny za reklamní poutače, jejich problémy nevyřeší.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.