Město očima nezávislého člověka

Město stále usiluje o dotaci na Pražskou

17.07.2012 15:25

Po revitalizace brandýského náměstí měly navazovat práce na obnově Pražské ulice. Podle představy radnice měla v části Pražské ulice od náměstí až k Šipce vzniknout jakási pěší zóna s minimalizovanou dopravou, soustředěnou pouze na dopravní obslužnost.

Na tuto akci požádalo město kraj o dotaci, žádost byla projednána v radě kraje, ta žádost města schválila dne 15.8.2011 a zaslala městu smlouvu. Město ji včas a řádně odeslalo zpět na kraj, kde ji měl pouze podepsat hejtman, aby město mohlo začít peníze z dotace čerpat a práce na Pražské ulici mohly navázat na práce na náměstí.

Hejtman David Rath však smlouvu nepodepsal a neví se z jakého důvodu. Posléze byl zatčen a všechny dotační tituly, a to jak ty, které už běžely, ale i ty, které byly teprve jenom schváleny, byly podrobeny auditu.

Zastupitelstvo města pověřilo na svém veřejném zasedání dne 5.9.2011 radu města, aby i nadále usilovala o podepsání existující smlouvy na základě rozhodnutí rady Středočeského kraje, aby mohly začít práce v Pražské ulici.

Smlouva však nebyla podepsána ani současnou zastupující hejtmankou a skončila doba, do kdy měla rada města za úkol dovést jednání s krajem do zdárného konce. Proto místostarosta Jiří Nekvasil požádal Radu města o prodloužení termínu úkolu do 31.12.2012.

Bez dotace kraje by město s největší pravděpodobností nebylo schopno tuto akci finančně zvládnout a bez dotace se tudíž neobejde. Je však nanejvýš pravděpodobné, že až do řádných krajských voleb, zastupující hejtmanka smlouvu nebude moci podepsat a uvidí se, jak krajské volby dopadnou a která strana ovládne nejen radu kraje, ale i zastupitelstvo a teprve potom se bude moci o smlouvě opět fundovaně jednat. Je také otázka, zdali nové krajské zastupitelstvo a nová krajská rada vůbec tuto dotaci podpoří.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.