Město očima nezávislého člověka

Město uhradí restauraci podstavce sochy

26.06.2012 12:05

Při revitalizaci brandýského náměstí se vybuduje nejenom kašna, která vzbudila u části veřejnosti značnou nevoli, ale bylo rozhodnuto, po dohodě s katolickou církví, že na náměstí v prostoru před radnicí bude umístěna i socha svatého Jana Nepomuckého.

Rada města se dne 13.6. usnesla, že uzavře Smlouvu o dílo s akademickým sochařem Petrem Dutkem z Mladé Boleslavi na restaurátorské práce na podstavci sochy svatého Jana Nepomuckého. Celková cena nákladů na restaurování podstavce sochy včetně zlaceného písma činí 75.240 Kč včetně 20 % DPH.

Samotnou sochu, která nikdy v historii města na náměstí nestála, nechala již v minulých letech restaurovat Římskokatolická farnost, která měla sochu po desetiletí uloženou v depozitáři. Ve smlouvě mezi městem a farností v Brandýse nad Labem ze dne 1.9.2009 se město zavázalo k povinnosti uhradit veškeré zbývající náklady spojené s restaurátorskou prací na soše, což znamená, že město musí uhradit práce právě na podstavci sochy.

Osobně se domnívám, že s Janem Nepomuckým město nemá žádnou historickou spojitost a její umístění na brandýském náměstí bude realizováno jenom proto, že tuto sochu měla církev k dispozici a neměla pro ni žádného jiného využití.  

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.