Město očima nezávislého člověka

Město vstoupí do Místní akční skupiny Střední Polabí

09.02.2013 12:51

Ministerstvo zemědělství přijímá do dne 12.2. žádosti o podporu přibližně padesát nových Místních akčních skupin (MAS) a podpora by mohla činit pro jednotlivé subjekty až půl milionů korun.

Jedná se o zpracování střednědobého výhledu rozvoje daného regionu, ve kterém ta či ona MAS bude působit. Členem této skupiny mohou být, kromě měst a obcí, podnikatelské subjekty a neziskové organizace. Cílem vzniku a působení MAS je podpora aktivit a drobnějších investičních akcí vedoucích k rozvoji regionu.

Úspěšné projekty budou poté finančně podporovány, a to již od roku 2014 až do roku 2022 celkovou částkou do 50 milionů korun. O konkrétních projektech na rozvoj regionu, stejně jako o konkrétních příjemcích příspěvku, rozhodne samo MAS, půjde tudíž o podporu zdola.

Zatím je kontaktováno  dvacet dva obcí a měst, které by měly tvořit MAS Střední Polabí a naše město se tak může stát aktivním členem vznikajícího uskupení. V současné době těchto uskupení – MAS – existuje sedmnáct a podle vyjádření členů těchto skupin mohly obce a podnikatelské subjekty realizovat řadu drobnějších akcí.

V první fázi MAS není nutná finanční spolupráce města, naopak lze využít spolupráce s dalšími obcemi k financování společného střednědobého plánu. V případě, že MAS nesplní očekávání města, lze z ní kdykoliv vystoupit.

Rada města doporučí zastupitelstvu, aby vyjádřilo souhlas s působením města v MAS Střední Čechy na území města a zároveň pověřila místostarostku Novákovou, aby zastupovala město na valné hromadě tohoto uskupení.

Vzhledem k tomu, že veřejné zasedání zastupitelstva se koná v pondělí 11. února, pokud by s účastí v MAS Střední Polabí většina zastupitelstva souhlasila, zbýval by radě pouhý jeden den k zaslání přihlášky.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.