Město očima nezávislého člověka

Město vyhlásí investiční dotace sportovcům

17.04.2014 10:14

Rada města rozhodla, že vyhlásí investiční dotace sportovním organizacím působících na území města. Odbor územního rozvoje a památkové péče dodal návrh na rozšíření a doplnění zásad pro poskytnutí dotací sportovcům pro rok 2014.

Letos se tak dotace týkají i oprav a údržby zařízení ve vlastnictví sportovních organizací, což v minulosti nebylo. Pokud by se v zásadách o poskytování dotací toto doplnění a rozšíření neobjevilo, muselo by zastupitelstvo schválit převod části finančních prostředků z peněz určených na granty pro sportovce právě na zmiňované opravy. Rada města návrh odboru odsouhlasila a zároveň vyhlásila podávání žádostí sportovních organizací k radě města. Došlé žádosti bude posuzovat a obálky otevírat komise ve složení: Milan Mareš, Libuše Fojtíková, Tomáš Benda a Miroslav Písačka.

Rada města zároveň uložila správci webových stránek města zveřejnit možnosti a podmínky žádostí o dotaci na oficiálních stránkách města. Termín, do kterého budou moci sportovci zasílat žádosti, ani termín otevírání obálek a vyhodnocení jednotlivých žádostí, v tomto zápisu z jednání rady města zveřejněn nebyl.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.