Město očima nezávislého člověka

Město vyhlašuje grantový program

18.01.2013 13:08

Rada města, na návrh místostarosty Nekvasila, vyhlašuje grantový program na letošní rok. O příspěvky z městského rozpočtu na veřejně prospěšnou, kulturní či společenskou činnost, plánovanou na rok 2013, se zájemci mohou hlásit na radnici s písemnou žádostí do dne 25. března.

Odbor kultury a cestovního ruchu, stejně jako při grantech na kulturu, předložil i návrh na vyhlášení programu města, týkajícího se příspěvků města na činnost sportovních organizací na rok 2013. Sportovní organizace mohou písemně žádat o příspěvek do data 31. března.

Rada města na svém zasedání 9. ledna jmenovala členy grantové komise. Předsedou se stal, jak jinak, místostarosta Jiří Nekvasil a členy jsou Marek Huber – předseda kulturní komise, Miloš Havlíček – předseda sportovní komise, Klára Jurčíková – předsedkyně komise pro práci s mládeží a Milan Novák – vedoucí OKCR brandýské radnice.

Vzhledem k faktu, že všichni předsedové komisí rady města musejí být ke svému zřizovateli loajální, jinak by zřejmě v této funkci již dávno nebyli, není v grantové komisi ani jediný zástupce opozice v zastupitelstvu, aby se zachovalo alespoň zdání demokracie, i když by jeden opozičník výsledky hlasování komise naprosto nemohl ovlivnit.

Vypovídá to o jediném, současná koalice se ani nesnaží být, aspoň na oko, demokratická a  opozicí vůbec při nakládání s veřejnými prostředky nebere na zřetel. Nechce totiž, aby někdo z opozice mohl nahlédnout pod pokličku vaření  s městskými penězi.

Pro město, a pro obyvatele v něm, je veliká škoda, že se dnešní opozice nedokáže sjednotit. Má sice jenom devět hlasů z jednadvacetičlenného zastupitelstva, ale ani těchto devět lidí nedokáže táhnout za jeden provaz. Je to vidět při hlasování v zastupitelstvu. Zcela výjimečná jsou ta hlasování, kde je opozice sjednocená.

Jak by tedy se tedy mohla snažit získat některého, spravedlivějšího či slušnějšího, člena koalice, aby v některých, do očí bijících záležitostech, hlasoval s opozicí? Je to jenom voda na mlýn těm dvanácti členům zastupitelstva, kteří si z městem dělají co chtějí, přesněji to, co chce sedm lidí z rady města.

A tak je celé zastupitelstvo pro srandu králíkům, stejně se prosadí to, co chce nejužší vedení města, tedy starosta Přenosil, místostarosta Nekvasil a místostarostka Nováková. Za podpory dalších dvou členů ODS a nepochopitelné podpory dvou radních, co jsou v radě sami za sebe, si dělají s městem co je jen napadne.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.