Město očima nezávislého člověka

Město žádá dotaci na životní prostředí

13.12.2013 12:36

Starosta Ondřej Přenosil seznámil radu města s tím, že město má možnost do 20. 12. 2013 požádat o poskytnutí dotace na rok 2014 z prostředků Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství, a to na tematické zadání „Zkvalitnění životního prostředí“ a na oblast podpory „Výsadba izolační zeleně, parků, lesoparků, výsadba lesa a realizace vegetačních úprav u komunikací, v zástavbě a u dalších zdrojů prašnosti v obcích.“

Výše uvedené podmínky splňuje, dle mínění rady města, projekt, který pro město zpracovává Ivan Marek a spol. Zahradní architektura Martinov. Jedná se o vytvoření stromořadí podél cyklotrasy v úseku Popovice – Cvrčovice. Dle tohoto projektu by touto úpravou došlo k posílení rekreačního potenciálu v okolí města a obecně k posílení zeleně v této oblasti.

Celkové předpokládané náklady na výsadbu stromků podél trasy cyklostezky, by měly činit cca 700 tisíc korun. Dotaci lze poskytnout, uvádí materiál rady města, až do výše 95 % z celkové ceny projektu.

Rada města žádost o dotaci schválila a zavázala se spolufinancovat tento projekt ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů.

Na podzim jsem se byl v Popovicích podívat. Pravda, byl jsem tam kvůli něčemu jinému, ale na počátku cyklostezky Popovice - Cvrčovice jsem se též zastavil. Byl jsem se také podívat na cyklostezku Lázně Toušeň – Kostelec nad Labem přes Brandýs. A zatímco na této cyklostezce byl provoz hustý a byla velice hojně využívána, na cyklostezce v Popovicích jsem neviděl ani nohu. Tedy aspoň v době, kdy jsem tam byl.

Byť vím, že by náklady na stromořadí v Popovicích z 95 % hradil de facto stát, domnívám se, že jakékoliv peníze do těchto míst jsou z hlediska rozpočtu města, ale i státu, vyhozeny. Navíc, z minulých zápisů vím, že projekt hradí město. Jsem zásadním odpůrcem zbytečného vyhazování peněz, a proto se domnívám, že pro zvýšení atraktivity města a okolí z hlediska turismu a sportovního vyžití lidí, by bylo daleko efektivnější vynaložit jak dotaci, tak i městské peníze na rozvoj Houštky.

Koneckonců ji město za pět a půl milionu koupilo. Stačí se jenom zajít podívat, v jakém stavu jsou nyní houštecké lesní cestičky. Nezasloužil by si městský majetek peníze spíše než jakási stezka mimo město?

Dále by mne zajímalo, kolik občanů města včetně těch, kdo žijí v Popovicích, vůbec na této stezce bylo? A kolik občanů města v Popovicích bylo aspoň jednou v životě? Byl bych rád, aby mi čtenáři napsali, jejich názory rád zveřejním.

Vadí mi totiž, a to velmi, když se peníze vyhazují na zbytečnosti a stromořadí mezi Popovicemi a Cvrčovicemi za zbytečné vyhazování peněz považuji.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.