Město očima nezávislého člověka

Město zažádalo o první dotaci na dům čp. 98

16.06.2014 14:49

Problémy města s renesančním domem čp. 98 na brandýském náměstí započaly již počátkem devadesátých let. Tehdy byl dům ještě obyvatelný a také obývaný nájemníky, ale jeho stav vyžadoval nutné investice do jeho oprav. Odborníci vyčíslili náklady a tehdejší zastupitelstvo rozhodlo, že kvůli výši nutných nákladů na celkovou opravu dům prodá. Nájemníci byli přestěhováni, dům byl vyprázdněn a město jej prodalo za 3,5 milionu korun.

Dům potom však měnil majitele jak na běžícím pásu a přitom neustále chátral. Poslední majitel se proto rozhodl, za pomoci realitní kanceláře současného radního Procházky, že jej nabídne na odkoupení zpět městu. V té době již byla z domu ruina a tehdy odhadované náklady na celkovou rekonstrukci se vyšplhaly až ke stu milionům korun. Přes toto zjištění minulé zastupitelstvo, na své úplně poslední veřejné schůzi, i přes protesty tehdejší opozice a veřejnosti, odsouhlasilo odkoupení domu za 12,5 milionu korun.

Poté rada města několikrát bezúspěšně nabízela dům k prodeji a stejně bezúspěšně jej chtěla pronajmout, přičemž by nájemce na své náklady provedl rekonstrukci a náklady si poté odbydlel. Nenašel se však vůbec nikdo. Nakonec padl návrh, aby se z domu čp. 98 stal Spolkový dům pro potřeby města a veřejnosti. Nápad to byl dobrý, neboť projekty na spolkové domy byly obsaženy v možnostech získání dotací. Poté město po dva roky investovalo po dvou, třech milionech, na nutné opravy, především střechy, aby se podmáčené a shnilé krovy úplně nezřítily.

Nakonec rada města podepsala smlouvu se společností Otidea, která zpracovala projekt rekonstrukce objektu a zároveň požádala příslušné orgány o dotaci. Stalo se tak dne 11. 6. 2014 a jedná se o dotaci na rekonstrukci stropu pod půdou, krovů a střechy. Na tyto práce požádalo město, prostřednictvím smluvní firmy, o částku 25.906.601 Kč. Vzhledem k této první dotační částce, pouze na střechu a stropů pod ní, lze předpokládat, že celková rekonstrukce domu včetně nádvoří o hodně převýší původně odhadovanou částku sta milionů korun. Zatím se veřejnost, ale ani zastupitelé, odhadovanou částku na celkovou rekonstrukci domu nedozvěděli.

Dle dokladů, nutných pro získání dotace se uvádí, že projekt na Spolkový dům řeší kompletní rekonstrukci vzhledem k jeho památkové ochraně šetrným způsobem. Počítá se s obnovením původní fasády, která by měla patřit k nejhodnotnějším ve městě a všechny detaily domu by měly odpovídat době vzniku domu. Nového řešení se dočká i dvorní trakt, vybuduje se pavlač, bude zde výtahová šachta a schodiště, obě budou zasklené a i fasáda dvorního traktu by měla odpovídat době vzniku. Dle podané žádosti o dotaci na rekonstrukci střechy krovů a stropu pod půdou, by práce na této části domu měly začít 1. 9. 2014 a dokončeny by měly být 30. 4. 2015. O tom, kdy a za jakých finančních podmínek by měly být zahájeny další práce na rekonstrukci domu čp. 98, se vžádosti o dotaci nepíše, takže se zřejmě bude čekat na přidělení další dotace.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.