Město očima nezávislého člověka

Město zřídí záložní server

15.06.2013 13:52

Na základě detailní analýzy funkčnosti technologického centra města – serverovny, a to především z hlediska eventuelních hrozeb, například požáru, poškození budovy, havárie rozvodů a podobných záležitostí nebo případných neodstranitelných chyb SW a HW, které by způsobily nefunkčnost IT technologie města, přijala rada města opatření k eliminaci těchto možných ohrožení městského IT odboru.

Rada města proto rozhodla, že pořídí záložní server na další, jiné budově města, konkrétně v domě čp. 34 na náměstí. Zde již byl vyčleněn prostor opatřený samostatným elektrickým rozvodem, klimatizací a všemi technologiemi umožňujícími výstupy i na centrální pult ochrany. V tomto prostoru – v záložní serverovně, byl zřízen datový uzel nově vybudované optické páteřní sítě úřadu.

V případě jakékoliv poruchy hlavní serverovny převezme tento záložní systém automaticky základní funkce hlavního serveru města, a to včetně zálohování dat. To znamená, že běžný provoz, v případě poruchy hlavního serveru, bude zajištěn bez větších systémových zásahů, tudíž kontinuálně.

Pořízení, montáž a instalaci HW technologie, vzhledem k zabezpečení vzájemné kompatibility s technologickým centrem v hlavní budově radnice, bylo radě města navrženo, aby práci realizovala společnost Proact Czech Republik s.r.o. z Prahy 10, která v současné době poskytuje městu servisní služby a systémovou podporu hlavního IT centra.

Záložní serverovna by měla, dle předběžných propočtů, stát město 423,5 tisíce korun včetně DPH. Finanční prostředky by měly jít z rozpočtu odboru IT pro rok 2013.

Rada města s předloženým návrhem souhlasila a uložila vedoucímu odboru IT provést nákup a instalaci záložního serveru pomocí jmenované společnosti.     

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.