Město očima nezávislého člověka

Městská doprava podraží

08.12.2012 08:41

Město po dlouhá léta musí přispívat dopravnímu podniku na provoz autobusů. Bez těchto dotací by autobusy nejezdily. Jedná se jak o dopravu meziměstskou, v našem případě o linky z města do Prahy, ale také i na městskou hromadnou dopravu.

Podle sdělení dopravce, ČSAD Střední Čechy, jsou městské linky dlouhodobě ztrátové. Například v roce 2008 činila ztráta 802.161,90 Kč, ale v příštím roce se počítá se ztrátou 1.297.980,60 Kč. Přitom za posledních deset let nebylo jízdné na městských linkách zvyšováno a ztrátu dotovalo město ze svého rozpočtu. A to i přesto, že se za tuto dobu zvýšil počet ujetých kilometrů a rozšířil se počet autobusových zastávek.

V roce 2008 autobusy po městě najely 76.578 kilometrů a pro příští rok se počítá s 96.000 ujetých kilometrů jenom po městě. Za uvedenou dobu se taktéž navýšila cena za naftu, rozdíl ceny za jeden litr od roku 2008 do roku 2012 činil 2,64 Kč/1 litr. Tím se zvýšily i náklady na jeden ujetý kilometr, v roce 2008 činily 30,25 Kč/1 km, v roce 2012 již 33,02 Kč/1 km.  Stejným způsobem se do nákladů promítlo i zvýšení DPH, z původních 10% na 14% a od příštího roku na 15%.

Z těchto důvodů rada města rozhodla, že od 1.1.2013 bude platit nové jízdné. Normální jízdenka pro jednu jízdu stála 7 Kč, nyní bude stát 10 Kč. Pro děti od 6 do 15 let se jízdné zvýší ze 4 Kč na 5 Kč. Plná časová měsíční jízdenka stála dosud od 15 let 180 Kč, nyní bude stát 200 Kč, přičemž i nadále nebude omezen počet jízd. Pro děti od 6 do 15 let stála tato měsíční jízdenka dosud 90 Kč, nyní bude stát 100 Kč. Ani v tomto případě nebude počet jízd omezen.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.