Město očima nezávislého člověka

Městská policie nevybrala pokuty, teď je rada města odepsala

30.10.2013 11:22

Ředitel městské policie Rendl navrhl radě města odpis pohledávek městské policie, jedná se o nevybrané pokuty udělené strážníky, které jsou nevymahatelné. Jedná se o pohledávky z roku 2009. Dle vyjádření ředitele městské policie žádná z udělených a nevybraných pokut nepřesahuje částku 2.000 Kč, a protože žádná z pokut nepřesahuje 20.000 Kč, může o nich rozhodnout sama rada  města a nikoliv zastupitelstvo.

Částka za nevymahatelné pokuty za rok 2009 činí 229.000 Kč. Podle ředitele městské policie jsou tyto pohledávky buďto nevymahatelné, nebo by jejich vymáhání převýšilo výši uložené pokuty. Rada města uvedenou částku svým usnesením odepsala.

V sousedním Německu mají zavedenu jinou praxi. Pokud řidič neuhradí uloženou pokutu, a je lhostejno, zdali se jedná o tuzemského řidiče nebo cizince, je mu policií zabaveno vozidlo, uloženo na policejní parkoviště a řidiči je vráceno až po uhrazení pokuty, a to jakýmkoliv způsobem.

Nic nebrání tomu, aby i u nás byl podobný zákon umožňující státní i městské policii postupovat stejným způsobem. Stačilo by, aby sněmovna podobný zákon přijala, potvrdil ho senát a podepsal prezident. A řidiči – přestupci zákona by měli smůlu. Nezaplatili by, bylo by jim zabaveno vozidlo do té doby, než by byla pokuta uhrazena. Jenomže to by musela být k přijetí takového zákona politická vůle, a ta tady zatím není.

Jaký může mít městská policie respekt mezi občany a stejně tak i důvěru, když nedokáže ani vybírat od přestupců zákona pokuty? Stačí se jenom projít po městě a hovořit s náhodnými občany a zeptat se jich, jak vnímají činnost naší městské policie. Pokud by se vrchní velitel strážníků, starosta města po městě prošel, ptal se lidí, uslyšel by, co si lidé o městské policii myslí. A určitě by se mu to nelíbilo.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.