Město očima nezávislého člověka

Městské listy nás budou stát víc

31.05.2013 11:49

Za časů minulých zastupitelstev, tehdy vládl městu starosta Daniel Procházka, současný radní, vydávalo město, za nemalého přispění z rozpočtu, tiskovinu Telegraf. Nebyly to objektivní noviny, to v žádném případě, byla to jen oslavná plejáda článků pro tehdejšího starostu a radu města. Opozice, tehdy v ní byla především ODS, vydávání neobjektivní tiskoviny hodně a často oprávněně kritizovala.

Tehdy ODS tvrdila, o TOP 09 ještě neměl potuchy ani Kalousek, že až zvítězí ve volbách, bude v radničních novinách občany informovat pravdivě, objektivně a dá i jim v novinách místo. Přešlo několik let a ODS se opravdu do čela města dostala. Telegraf, vydávaný soukromníkem, zanikl a objevily se Městské listy.

A téměř okamžitě se vydaly naprosto stejnou cestou, jako dříve zavrhovaný Telegraf. Tehdejší opoziční zastupitel František Štecha posílal do redakce Městských listů několikrát své příspěvky, ale ani jednou se na stránkách Městských listů neobjevil ani jediný. Kromě několika radních a jimi vyvolených souputníků, nikdo jiný na zveřejnění svých názorů neměl šanci. Ani zastupitelé, natož pak občané.

A ve stejném duchu Městské listy pokračovaly, staly se opět jakousi výkladní skříní úspěchů vedení města a rady města a ani jediný příspěvek od někoho jiného se v nich objevit nesměl. Opozice opět Městské listy tvrdě a nahlas kritizovala, a tak se rady města, která je též redakční radou této tiskoviny, rozhodla, že zastupitelům přece jenom dá možnost vyjádření.

Ale ouha, nikoliv toho, co by zastupitelé třeba chtěli zveřejňovat, to v žádném případě. Vždy se přesně stanovilo téma a rozsah článku, které mohli zastupitelé do Městských listů posílat. Ani jedinkrát se neobjevilo například téma „Co se vám ve městě nelíbí nebo Co vás trápí?“ Vždy se stanovilo téma, které podporovalo konání rady města. Apropos, viděl někdy někdo v Městských listech kritický článek nějakého řadového občana?

Vzhledem k tomu, že opravdu opoziční zastupitelé, odmítali svou manipulaci, radou města odsouhlasenými tématy, které ji nemohly ohrozit, své příspěvky do Městských listů neposílali a návrhy redakce ignorovali a činí to dosud. Objevily se Brandýské noviny, objevil se Kurýr. A tam se píše pravda a fakta.

A náhle se objevilo, že stále více občanů, kteří již dostávají informace i z druhé strany, více a více ztrácejí víru v genialitu vedení města a rady města, a to se přece nesmí dopustit. A tak se rada města rozhodla, že zvýší počet výtisků Městských listů o celý tisíc. To aby se zaručeně dostaly opravdu do každé domácnosti. Takže nyní se již nebude tisknout a distribuovat 7.300 výtisků, ale 8.300 výtisků.

Správu financí městské tiskoviny má v gesci odbor kultury a cestovního ruchu a rada města nyní rozhodla, že další, zvýšené náklady na výkladní skříň radnice, budou hrazeny z rozpočtu právě tohoto odboru. Zda se lidé nechají zmanipulovat popisováním samých úspěchů současného vedení města, se uvidí až za více než rok.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.