Město očima nezávislého člověka

Městu jsem pomáhal po tři roky a chtěl bych pokračovat

21.10.2013 11:55

Říká Stanislav Huml poslanec sněmovny a zastupitel města, který kandiduje za ČSSD v předčasných volbách. Znám se s ním po řadu let, spolupracoval jsem s ním ještě coby s policistou a nyní jsme spolu v zastupitelstvu jako opoziční zastupitelé. Proto jsem si dovolil i v publikovaném rozhovoru Standovi tykat. A právě proto, že ho znám tolik let a vím, že to je každým coulem poctivý a čestný chlap, s mou podporou a kroužkem, jako jediným, na kandidátce ve volbách může počítat.

1/ Ve sněmovně jsi působil nakonec v klubu ČSSD. Co jsi se snažil ve sněmovně prosazovat pro naše město? Vím, samozřejmě, že jsi opoziční zastupitel a všechny informace se k tobě z města nedostanou, ale přesto, bylo něco, čím jsi se snažil městu pomoci?

Ano. Sjednával jsem schůzky radních s vedením kraje. Řešil jsem vlekoucí se opravu mostu přes Labe, po dokončení opravy jsem řešil vyloučení tranzitní nákladní dopravy z centra města a pro sousední Zápy zákaz vjezdu do obce pro vozidla nad 12 t. Vedení města dnes pro jistotu veřejně předávám informaci, že kraj otevřel dotační položku na kanalizaci. Bydlím v místě, kde je přislíbena už řadu let. Peníze obecně v rozpočtu jsou, ale utrácí se za mnohdy nesmyslné akce, předražené zakázky. Stav ulic v obou částech města je stále tristní.

2/ Navrhoval jsi změnu zákona o měření rychlosti městskými strážníky. Nakonec se povinnost umístit při měření rychlosti informační tabuli zrušila a městští policajti opět začali pořádat hon na řidiče, aby přispěli do obecních rozpočtů. Jak se na zrušení povinných oznamovacích cedulí díváš teď, s odstupem času?

Mám stále stejný názor. Rychlost máme dodržovat všude, nejenom v úsecích, kde se měří rychlost. Kriterium je bezpečnost. Aby nešlo o hon na řidiče mají v rukou dopravní inženýři. Omezení rychlosti má být jen tam, kde je to nutné. Současně jsme zrušili bodování za nepatrné překročení rychlosti.

3/ V poslední době se v Česku vyhrotila situace s romskými spoluobčany. Jejich agresivita se stupňuje, v rámci státem přijaté pozitivní diskriminace si myslí, že jsou beztrestní, což vedlo až k tomu, že se do protiromských demonstrací kromě krajní pravice zapojuje stále více tak zvaných normálních lidí, tedy například rodin s dětmi. Jak bys tuto problematiku chtěl řešit ty?

Vyznávám zásadu padni komu padni. Zákon platí pro všechny stejně. Nepodléhejme mediálním masážím a nepravdivým informacím, že romští občané berou vyšší příspěvky než ostatní populace. Není to pravda. Někdo tady úmyslně vyvolává nenávist k jedné skupině obyvatel. Na dávkách se nedá zbohatnout. Nejsou beztrestní. Jsou místy problémoví, to ano. Řešit situaci lze jedině v rámci platných zákonů a opět zdůrazňuji na základě rovnosti. Jakoukoliv (ani pozitivní) diskriminaci neuznávám. TOP 09 postavila na těchto tezích svůj volební program a vzala peníze všem. Matkám s dětmi, invalidům i důchodcům. Vše pod vlajkou - mohou za to nepřizpůsobiví. Cítíte se být také nepřizpůsobiví?

4/ Ale vraťme se k našemu městu. Co bys ty, pokud by ses dostal do sněmovny, chtěl prosadit a pomoci městu z funkce poslance?

Obvodem poslance je celý Středočeský kraj. Mou odborností je doprava. Pomáhám a pomáhat chci i nadále s budováním cyklostezek, postrčit je třeba výstavbu pražského okruhu (měl už dávno stát celý), zachránit je třeba železnici.

5/ Na kandidátce ČSSD jsi až na dvanáctém místě. Prohlásil jsi, že bez kroužkování je to nevolitelná pozice. Přitom jsi byl ve sněmovně jediným poslancem, který se ohradil při zatčení Ratha nikoliv proti obvinění, ale proti způsobu spektakulárního zatčení a pozdějšího nakládání s ním hůře než s Breivikem. Nedomníváš se, že právě toto vystoupení ovlivnilo tvou pozici na kandidátce?

Nemyslím. S pozicí jsem spokojen. Dává mi možnost ověřit, zda jsem se zachoval správně. Mandát obhájím jedině tehdy, pokud voliči aktivně zakroužkují moje jméno. Ve věci Rath jsem protestoval proti způsobu práce justice, nikoliv proti jeho stíhání. Hlasoval jsem pro jeho vydání. Jen soud může rozhodnout o vině.

6/ Kdybys ve volbách uspěl, čemu by jsi se chtěl ve sněmovně především věnovat?

Už jsem říkal. Doprava je můj obor. Bezpečnost na silnicích zejména. Za svou dlouholetou praxi u dopravní policie jsem viděl tolik obětí, že to ani nejsem schopen spočítat. Natočil jsem dva filmy, které se dodnes pouští v autoškolách. Snižování následků nehod je zkrátka mou prioritou.

7/ Uspěl jsi nejen v parlamentních, ale i v komunálních volbách a předpokládám, že budeš na kandidátce ČSSD i v komunálních volbách příští rok. Co bys rád, jako člen MO ČSSD Stará Boleslav, aby sociální demokracie ve volbách dosáhla?

Jsme opoziční strana k ODS a TOP 09. Dlouhodobě nejsme spokojeni s utrácením peněz. Abychom to mohli změnit, potřebujeme dosáhnout na lepší volební výsledek a sestavit ve městě vládu rozumných lidí. A chovat se jako dobří hospodáři. Dnes tomu tak vládnoucí strany nepřistupují.

8/ A poslední otázka. Pokud bys uspěl jak v parlamentních, tak i v komunálních volbách, jak bys skloubil obě funkce, jde to zvládnout?

S dovolením to je otázka ryze hypotetická. Nejsem ani poslanec, ani člen rady. Nyní stojíme před Parlamentními volbami. A skutečnost, že obhájím mandát poslance je ve hvězdách.

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.