Město očima nezávislého člověka

Mezi Popovicemi a Cvrčovicemi vyroste stromořadí

10.09.2014 14:15

Stát přislíbil městu dotaci na akci „Obnova přirozených krajinných struktur – Cvrčovické stromořadí“, při které se město musí, jako při každé státní dotaci, podílet částí nákladů ze svého rozpočtu. Jedná se o výsadbu stromků na cestě mezi Popovicemi a Cvrčovicemi, která je i cyklostezkou.

Rada města na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu vypsala výběrové řízení, jehož jediným hodnotícím kritériem byla cena. Do tohoto řízení se přihlásily tři firmy z neveřejného seznamu firem rady města, které byly osloveny a hodnotící komise dne 25. 8. 2014 měla snadnou úlohu. Pouze zkontrolovat, zda všechny přihlášky splňují daná kritéria a poté se podívat, která firma nabídla nejnižší cenu.

Tu zaslala firma Lukáš Rajtr – zahradnictví, a to částku 573.453,90 Kč včetně 21 % DPH. Zápis z jednání rady města byl velice lakonický, ale na to jsme si v podání této rady města již dávno zvykli, a tak se neuvedlo ani to, odkud tato firma pochází. Uvedlo se pouze to, že byla tato firma vybrána a do data 15. 9. 2014 musí být starostovi města dodána smlouva k podpisu.

Při hlasování zastupitelstva jsem pro přijetí této dotace, a tudíž k realizaci akce, ruku nezvedl. Domnívám se totiž, že by se dotace dala získat pro daleko důležitější akce ve městě, kde je mnoho míst s daleko větší kumulací občanů, nežli je stezka z kraje Popovic mezi polem do Cvrčovic. Namísto vysazování stromořadí by se město mělo spíše postarat o to, aby i v Popovicích byla pořádně opravena silnice.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.