Město očima nezávislého člověka

Mimo dozor investora se bude platit i dozor autorský

23.11.2013 10:26

Při revitalizaci Houštecké tůně se rada města při minulém zasedání usnesla, že pověří soukromou firmu výkonem technického dozoru investora (TDI).

Nyní se rada města usnesla, že kromě TDI musí město zastupovat další soukromá firma, a to jako autorský dozor investora (ADI). Usnesením rady města byla tímto úkolem, na základě uzavřené smlouvy, pověřena společnost Aquatest a.s. z Prahy 5.

Dle článku I. Smlouvy o dílo je v neveřejné příloze zápisu z jednání rady města konkretizován souhrn činností, které bude ADI, tedy společnost Aquatest, vykonávat. Cena, kterou za ADI společnost obdrží  činí 24.000 Kč s DPH.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.